Kan köp av husbil hävas trots att säljaren vill avhjälpa felet?

2020-01-29 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej Jag köpte en husbil för 569 000kr den 27/8 av en husbilsfirma. I fukttestet var alla värden under 14procent och nu i mellandagarna visade det sig att den är alldeles rutten i främre delen av bilen. Firman säger att de vill laga den men jag önskar häva köpet för jag skulle aldrig köpa en husbil med fukt. De har dessutom lagat bla en bodelsdörren två gånger som inte är tät och inte går att låsa. Har jag någon som helst rätt att häva köpet eller måste jag låta de laga felen?Tacksam för snabbt svarMed vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga rör ett köp mellan näringsidkare och konsument vilket aktualiserar konsumentköplagens regler.

Föreligger rätt att häva köpet?

Det är inledningsvis klart att ett fel i din husbil förelegat, vilket säljaren vill avhjälpa. Som jag tolkar din fråga är du dock enbart intresserad av att häva köpet. Säljaren har dock rätt att på egen hand avhjälpa felet utan att köparen begärt det, om säljaren utan uppskov efter reklamation erbjuder sig att avhjälpa felet samt att avhjälpandet kan ske inom skälig tid, utan väsentlig olägenhet och utan kostnad för köparen (27 § konsumentköplagen). I ditt fall är den största frågan antagligen huruvida säljarens avhjälpande av bilens främre del kan anses utgöra en väsentlig olägenhet för dig, samt huruvida avhjälpandet kan ske inom skälig tid. I bedömningen av vad som utgör en väsentlig olägenhet ska alla omständigheter i fallet tas i beaktande. Till exempel kan det faktum att din husbil inte kan nyttjas av dig under en lång period på grund av avhjälpandet vara en faktor som utgör en väsentlig olägenhet.

Om husbilsfirmans avhjälpande utgör en väsentlig olägenhet för dig som köpare har du rätt att begära prisavdrag eller hävning av köpet enligt 29 § konsumentköplagen. För att köpet ska kunna hävas krävs att felet innebär ett avtalsbrott som är av väsentlig betydelse för dig som köpare. För att avgöra huruvida felet är av väsentlig betydelse för dig ska en bedömning av alla omständigheter i ditt fall göras. Eftersom att det rör sig om en relativt dyr bil, köpt från en bilfirma, vars främre del i stora delar är ruttet, är det troligt att felet är av väsentlig betydelse för dig i juridisk mening. Om så är fallet har du rätt att häva köpet.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Zana Mohammed
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1067)
2020-09-25 När är säljaren inte skyldig att fullgöra köpet?
2020-09-20 Skadestånd på grund av en reklamation
2020-09-18 Dröjsmål vid konsumentköp
2020-09-18 Ersättning för stulet paket

Alla besvarade frågor (84340)