Kan konsumentköplagen tillämpas vid leasing av bil?

2021-11-06 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej, jag undrar om konsumentköplagens villkor även gäller vid beställning av en leasingbil eller enbart vid köp av bil? Anledning till att jag frågar är pga att jag (privatperson) har beställt en leasingbil av en bilfirma som det har blivit leveransförsening på och beräknas komma drygt 2 månader senare än utlovat. I o m leveransförsening så behöver jag även köpa till vinterdäck från bilfirman för att kunna köra hem den. Så då är min fråga om bilfirman ska stå för vinterdäck eftersom det blir en extrakostnad för mig som jag hade sluppit om den levererats i tid enligt den överenskommelse vi hade via mail? Tack på förhand!
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kan konsumentköplagen tillämpas?

När det kommer till leasing finns det tyvärr ingen direkt tillämplig lag eftersom leasing är en hybrid mellan köp och hyra. För att hitta ett rättsligt svar på dina frågor får man istället göra en s.k. analogi, vilket innebär att man tillämpar reglerna från en lag vars bestämmelser nästan stämmer överens med de aktuella omständigheterna. Närmast till hands i ditt fall är precis som du själv tar upp, att tillämpa reglerna i konsumentköplagen (KköpL).

Konsumentköplagen reglerar visserligen köp av lös egendom mellan privatperson och näringsidkare (1 § KköpL), men eftersom leasing av bil är näst intill detsamma kan lagen tillämpas även i ditt fall.

Finns ett avtal?

Om det finns ett avtal mellan dig och bilfirman rekommenderar jag dig att ta en titt på avtalet. Kanske finns just försenad leverans reglerat i avtalet? Om det finns bestämmelser i avtalet som är till din fördel rekommenderar jag dig att direkt hänvisa till avtalet då det är mycket enklare än att hänvisa till konsumentköplagen.

Det kan dock hända att ett eventuellt avtal mellan dig och bilfirman ger dig sämre villkor än vad konsumentköplagen gör. Du ska då hänvisa till konsumentköplagen eftersom avtal som är till konsumentens nackdel är utan verkan (3 § KköpL).

Vad säger konsumentköplagen?

Som jag tolkar din fråga så har ni avtalat när bilen ska levereras, och du ska därför få bilen levererad enligt avtalad tid (5 § KköpL). Om leveransen försenas, och det inte beror på dig som köpare, så är säljaren i dröjsmål (9 § KköpL).

Vid dröjsmål finns det lite olika påföljder som kan aktualiseras, däribland skadestånd (10 § KköpL). Skadestånd kan du få för skada som du lidit till följd av dröjsmålet, förutsatt att säljaren kunnat påverka dröjsmålet (14 § stycke 1 KköpL). Om dröjsmålet skulle bero på t.ex. en naturkatastrof är det inte inom säljarens kontroll och du kan då inte få skadestånd.

Skadeståndet täcker bl.a. utgifter till följd av dröjsmålet (32 § stycke 1 KköpL). Eftersom du måste köpa däck som du inte hade behövt köpa om bilen levererades i tid, får det sägas vara en sådan utgift som täcks av skadeståndet. Du kan därför få ersättning för kostnaden om den är skälig.

Rekommendation

Jag vill som jag skrev ovan rekommendera dig att ta en titt på eventuella avtal mellan dig och bilhandlaren, men om avtalet skulle ge dig sämre villkor än konsumentköplagen ska du hänvisa till lagen istället för avtalet.

För att lösa situationen rekommenderar jag dig att ta kontakt med bilhandlaren, ofta är de mycket tillmötesgående och ni kan säkert hitta en lösning tillsammans. Om företaget vägrar samarbeta kan du hänvisa till konsumentköplagen och det jag skrivit ovan.

Jag hoppas att jag gett dig svar på dina frågor. Om du har ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta Lawline igen!

Med vänliga hälsningar,

Cornelia Aebeloe
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1345)
2022-01-20 När kan man reklamera?
2022-01-20 Har man rätt att häva köpet och lämna tillbaka vara vid fel?
2022-01-16 Kan säljare annullera order och kräva ersättning pga. felaktig kunduppgift?
2022-01-13 Ska konsumenten stå för kostnaderna för en felaktig vara?

Alla besvarade frågor (98546)