Kan kommunen tvinga fastighetsägare att starta samfällighet?

2017-11-25 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
HejJag undrar om en kommun kan tvinga fastighetsägare att starta en samfällighet? Om svaret är nej vore jag tacksam om ni på något sätt kan styrka det.HälsningarMathias
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En kommun kan inte på eget bevåg tvinga fastighetsägare att starta samfällighet, men kommunen kan ansöka om det hos Lantmäteriet som i sin tur kan bilda en samfällighet tvångsvis.

För att en samfällighet ska bildas krävs att Lantmäteriet godkänner sådan fastighetsreglering, 5 kap. 1 § tredje punkten Fastighetsbildningslagen. Av 5 kap. 3 § tredje stycket FBL följer att en kommun får "påkalla fastighetsreglering" för att mark och vatten ska kunna användas för bebyggelse. Det innebär att kommunen kan ansöka om samfällighetsbildning för att t.ex. en fastighetsägares väg ska bli tillgänglig för grannarna i området.

För att en sådan ansökan ska godkännas krävs i stora drag att:

1. samfälligheten resulterar i värdefull förbättring för markanvändningen (5 kap. 4 § FBL)

2. om fastighetsägarens motsätter sig regleringen, fastighetsägarens (ekonomiska) intresse inte väger över intresset att bilda samfälligheten (5 kap. 5 § andra stycket FBL)

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Jakob Axelsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?