FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt25/11/2017

Kan kommunen tvinga fastighetsägare att starta samfällighet?

Hej

Jag undrar om en kommun kan tvinga fastighetsägare att starta en samfällighet? Om svaret är nej vore jag tacksam om ni på något sätt kan styrka det.

Hälsningar

Mathias

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En kommun kan inte på eget bevåg tvinga fastighetsägare att starta samfällighet, men kommunen kan ansöka om det hos Lantmäteriet som i sin tur kan bilda en samfällighet tvångsvis.

För att en samfällighet ska bildas krävs att Lantmäteriet godkänner sådan fastighetsreglering, 5 kap. 1 § tredje punkten Fastighetsbildningslagen. Av 5 kap. 3 § tredje stycket FBL följer att en kommun får "påkalla fastighetsreglering" för att mark och vatten ska kunna användas för bebyggelse. Det innebär att kommunen kan ansöka om samfällighetsbildning för att t.ex. en fastighetsägares väg ska bli tillgänglig för grannarna i området.

För att en sådan ansökan ska godkännas krävs i stora drag att:

1. samfälligheten resulterar i värdefull förbättring för markanvändningen (5 kap. 4 § FBL)

2. om fastighetsägarens motsätter sig regleringen, fastighetsägarens (ekonomiska) intresse inte väger över intresset att bilda samfälligheten (5 kap. 5 § andra stycket FBL)

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Jakob AxelssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000