FrågaFASTIGHETSRÄTTServitut18/05/2019

Kan kommunen ha en ledningsrätt på min tomt?

Hej!

Jag har efter ett köp av en fastighet för 3 år sedan varit i kontakt med kommunen ett antal gånger om ledningar som ligger på fastigheten ca. 1,5 m från husets källarvägg på ca 1,5- 1,8 meter djup och över hela tomten ner till vår granne på baksidan.

Efter att vi kontaktade kommunen så var man snabbt ute och skrev ett avtal med den grannen eftersom ledningarna ligger hos dom också, men efter deras tomtgräns.

Det är vatten, dagvatten samt avloppsrör i diametern 200mm till 300mm från husen ovanför i kvarteret som lades ned slutet av 1960- början av 1970 (huset är från 1935). När vi köpte fastigheten så tittade vi i alla tänkbara register om det fanns några servitut eller ledningsrätter på fastigheten, men det fanns inget registrerat.

Kommunen har sökt ledningsrätt i efterhand eftersom vi inte vill ha dom på vår fastighet, lantmäteriet har avslagit ledningsrättsansökan då den strider mot planen för området.

Kan vi ta ut hyra av kommunen för att man har ledningar på vår fastighet utan lov? Kanske skulle sätta fart på dom att komma fram till ett beslut. VA kontoret har räknat på en kostnad för en förändring som hamnade på ca 300.000kr, tycker inte det låter så mycket men när vi träffade kommunen sist för ca. 3 månader sen ville man inte visa vad det gick ut på!

Vi håller på att planera tomten nu efter renoveringar av huset och skulle vilja att det här var ur världen innan. Så vad är vårt bästa sätt att ta detta med kommunen?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Så som jag tolkar din fråga, undrar du om ni kan kräva hyra från kommunen för att de har ledningar på er fastighet utan lov, efter att Lantmäteriet avslog kommunens ansökan om ledningsrätt som de sökt i efterhand.

Vad gäller ledningsrätter, uppstår de genom att lantmäterimyndigheten fattar ett beslut, och gäller sedan för all framtid. En ledningsrätt innebär ett intrång i fastighetsägarens äganderätt (alltså intrång i din äganderätt till din fastighet). Fastighetsägaren har därför rätt till ekonomisk kompensation. Är parterna (du och kommunen) inte överens om ersättningsbeloppets storlek, värderas intrånget på Lantmäteriet och sedan tas beslut om ersättningens storlek.

Då Lantmäteriet avslog kommunens ansökan om ledningsrätt på din tomt, äger kommunen inte några som helst rättigheter till att kunna ha dessa ledningar genom din tomt. Eftersom det inte fanns några ledningsrätter eller servitut inskriva när du köpte fastigheten, ligger ansvaret på kommunen.

Du har all rätt att ta bort kommunens ledningar från din mark, då deras ansökan avslogs från Lantmäteriet. Jag rekommenderar dock inte att du gör det, då detta kan få förödande konsekvenser för kommunen vad gäller vatten och avlopp. Du bör i första hand förhandla med kommunen och kräva en hyra för att de använder din mark. Detta kommer således bli ett "vanligt" avtal mellan dig och kommunen, och kommer inte betecknas som en ledningsrätt då Lantmäteriet inte kommer vara inblandad i detta avtal.


Om du har någon följdfråga, är du välkommen att kontakta mig via följande e-mail;
Lena.famulak@lawline.seLycka till!
Med vänliga hälsningar,

Lena FamulakRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Servitut? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000