Kan jag villkora gåva av fastighet såtillvida att min dotters sambo (gåvomottagare) måste testamentera fastigheten till deras gemensamma dotter?

2018-10-06 i Gåva
FRÅGA
<p>&lt;p&gt;Skulle vilja ge en skogsfastighet åt min dotters frånskilda sambo som kompensation för arbete och kostnader som han lagt ned på deras villa som dottern nu bor i. Men jag vill ha gåvan villkorad på så vis att fastigheten efter honom skall gå till hans och min dotters gemensamma barn. Även om jag själv (och i värsta fall dottern) är avlidna.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Är ett sådant villkorat gåvobrev möjligt? Kommer därmed lagfart efter sambon att vara omöjligt för andra än mina barnbarn på denna fastighet?&lt;/p&gt;</p>
SVAR

<p>&lt;p&gt;Hej!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Huvudregeln är att det är möjligt att villkora gåva av fastighet i högst två år. Efter två år fortsätter förvisso gåvan att "gälla", men utan villkor. Detta eftersom mottagaren aldrig i sådana fall kan få ansökan om lagfart beviljad, eftersom lagfarten ligger vilande tills villkoret upphör att gälla (4 kap. 4 § jordabalken). Detta innebär att man inte kan villkora att gåvomottagaren måste ge fastigheten vidare till viss person efter gåvomottagarens bortgång.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Det finns emellertid alternativ.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ett första alternativ kan vara att du låter gåvomottagaren nyttja fastigheten utan kostnad medelst ett nyttjanderättsavtal. Ett nyttjanderättsavtal tillerkänner personen rätt att nyttja fastigheten utan att denne får rättsliga anspråk avseende fastigheten. Eftersom det av din frågeställning tycks som att du vill att gåvomottagaren ska inneha fastigheten med äganderätt ("vill ge"), är dock inte detta det lämpligaste alternativet, utan det följer nedan.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ett andra alternativ, vilket medför att gåvomottagaren erhåller äganderätt är sålunda, att upprätta ett gåvobrev. I gåvobrevet kan du villkora gåvan såtillvida att fastigheten ska utgöra mottagarens enskilda egendom, samt att mottagaren upprättar ett testamente, vari gåvomottagaren förordnar att dennes dotter ska erhålla fastigheten efter gåvomottagarens bortgång.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Önskar du hjälp med att upprätta de avtal som är behövliga, bistår våra jurister på Lawline dig gladeligen.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;Slutsats&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ett sådant gåvobrev är alltså möjligt att upprätta. Lagfarten ska även stå på din dotters sambo under dennes levnad. Efter att sambon avlider och den gemensamma dottern ärver fastigheten ska dottern stå på lagfarten. För att säkerställa att enbart dottern står på lagfarten, bör din dotters sambo testamentera fastigheten till dottern såsom enskild egendom. Skulle dottern välja att sälja fastigheten, kommer emellertid någon annan att stå på lagfarten. Det går sålunda inte att i all evighet hindra att någon annan står på lagfarten.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma till mig på pontus.schenkel@lawline.se!&lt;/p&gt;</p>

Pontus Schenkel
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (605)
2020-02-23 tvångsförsäljning utan lagfart?
2020-02-20 Kan en gåva vara ogiltig?
2020-02-13 Bostadsrättsöverlåtelse genom gåva - krav?
2020-02-04 Kan maka bevittna lagfartsansökan?

Alla besvarade frågor (77520)