FrågaSKATTERÄTTÖvrigt19/03/2018

Kan jag vara folkbokförd på en postboxadress?

Hej.

Jag bor i min segelbåt. Just nu ligger den i Sverige Men i framtiden kommer jag att segla omkring Hur skall jag vara folkbokförd. Kan jag vara bokförd med en postboxadress?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Folkbokföring regleras i folkbokföringslagen, vilken du finner här; här.

Av 3 § framgår att den som efter inflyttning kan antas under sin normala livsföring komma att regelmässigt tillbringa sinnattvilaeller motsvarande vila (dygnsvilan) i landet under minst ett år ska folkbokföras. Även den som kan antas komma att regelmässigt tillbringa sin dygnsvila både inom och utom landet skall folkbokföras om han med hänsyn till samtliga omständigheter får anses ha sitt egentliga hemvist här.

Vidare framgår det av 8 § att om en person under en på förhand bestämd tid av högst sex månader regelmässigt tillbringar sin dygnsvila på en annan fastighet än den där han har sitt egentliga hemvist, anses detta inte leda till ändrad bosättning. Således ska du fortsätta vara skriven på din gamla adress även om du inte faktiskt bor där. Det framgår av prop. 1990/91:153 att din situation inte anses vara skäl till t.ex. avregistrering.


Beträffande boxadress är det inte möjligt, men du kan självfallet se till att få din post till en box när du är borta.

Jag rekommenderar att du läser vad Skatteverket har att säga angående frågan på deras hemsida; http://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteinkomst/internationellt/arbetautomlands/utomlandskortareansexmanader.4.2a9d99b2110b7fcf5c080009233.html.

Du kan även ringa Skatteverket och höra hur de vill behandla din situation.

Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen

Pontus SchenkelRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skatterätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo