Kan jag välja vilket lands lag som tillämpas på min kvarlåtenskap?

FRÅGA
Jag är brittisk medborgare bosatt i Sverige med svensk fru och två gemensamma barn. Ja har också två barn från ett avslutad förhållande. Kan jag åberopa brittisk lagstiftning i min testament och därigenom bestämma hur min kvarlåtenskap skall fördelas
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Genom EU:s succesionsförordning är det möjligt att välja vilket lands lag som ska tillämpas på ens arv förutsatt att man är medborgare i det valda landet. En person som har medborgarskap i en stat kan välja att lagen i medborgarskapslandet ska tillämpas på arvet. Lagvalet måste tydligt stadgas i ett testamente eller arvsavtal (artikel 22).

Om inget aktivt lagval görs baseras lagvalet på den avlidnas hemvist (artikel 21).

Kan jag välja att brittisk lag ska tillämpas på min kvarlåtenskap?

Du som brittisk medborgare kan på grund av ditt medborgarskap i Storbritannien välja att brittisk lag ska tillämpas på ditt arv som du efterlämnar. Detta måste du skriva i ett testamente eller arvsavtal. Kraven för giltigheten i testamentet eller arvsavtalet utgår från det valda landets lag, dvs brittisk rätt gäller för uppfyllandet av giltighetskraven.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (854)
2020-09-20 Vad händer med egendom som en gång getts mellan syskon om gåvomottagaren avlider?
2020-09-20 Kan en suppleants arvingar ärva en del av aktiebolaget?
2020-09-19 Har man rätt att få veta om ens faster har avlidit?
2020-09-15 Vad innebär fri förfoganderätt?

Alla besvarade frågor (84313)