Kan jag utnyttja ångerrätten om jag använt varan?

FRÅGA
Har köpt en ångtvättsmaskin av säljare hemma.Har provat den ett par gånger.Kan jag utnyttja ångerrätten när jag har använt maskinen?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du har 14 dagars ångerrätt och säljaren ska då som huvudregel återbetala hela beloppet

Som jag förstår det har du i egenskap av konsument köpt en ångtvättsmaskin av en säljare som kommit hem till dig. Avtalet har därför ingåtts utanför en affärslokal vilket gör att Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler blir tillämplig (1 kap. 1-2 §§). Enligt 2 kap. 10 §, har konsumenten rätt att frånträda avtalet inom 14 dagar (ångerrätt) genom att lämna eller sända ett tydligt meddelande till säljaren inom ångerfristen. Ångerfristen börjar löpa från den dag då du har fått varan i din besittning, dvs när du har tagit emot varan (2 kap. 12 §). Ångrar du avtalet ska näringsidkaren som huvudregel återbetala hela det belopp som du har betalat vid köpet (2 kap. 14 §)

Om du använt varan mer än nödvändigt kan du bli ersättningsskyldig för värdeminskningen

Även om du använt maskinen, kan du utöva din ångerrätt. Däremot kan du bli ersättningsskyldig till näringsidkaren för varans värdeminskning beroende på om du hanterat varan i större omfattning än som varit nödvändigt för att fastställa maskinens egenskaper och funktion. Du kan bara bli ersättningsskyldig under förutsättning att näringsidkaren har gett dig information att så kan komma ske på ett klart och begripligt sätt.(se 2 kap. 2 § 9 p. och 15 § 2 p.)

Du har därför som konsument rätt att vidta nödvändiga åtgärder för att fastställa varans egenskaper eller funktion utan att behöva ersätta eventuell värdeminskning till följd av hanteringen, för det fall att du sedan ångrar avtalet. Omfattningen av din rätt att hantera varan utan ersättningsskyldighet får, bedömas utifrån vilken slags vara det är fråga om. För bedömningen hur mycket en konsument har rätt att använda varan utan att det ska bli aktuellt med ersättning för värdeminskning, är en bra hållpunkt att konsumenten ska ges möjlighet att undersöka varan som om det varit från om ett köp i en butik. Konsumenten kan därför prova varan, men inte använda den. Gällande hushållsartiklar är det därmed sagt att dessa inte kan testas genom att använda dem i hushållet. Det är emellertid näringsidkaren som ska bevisa att konsumenten ska ersätta värdeminskningen.

Sammanfattningsvis har du rätt att använda ångerrätten förutsatt att du lämnar säljaren ett meddelande om det inom 14 dagar. Med beaktande av att du har använt maskinen några gånger, finns det risk att säljaren kommer anse att du är ersättningsskyldig för maskinens värdeminskning. Detta har säljaren rätt till, förutsatt att du har blivit informerad om det på ett klart och tydligt sätt, samt att säljaren kan bevisa att du ska ersätta värdeminskningen.

Hoppas det var svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Malin Hedlund
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?