Kan jag utelämna min make i mitt testamente?

Kan jag testamentera bort allt jag har till mina barn (banktillgodo och ett halv hus) och utelämna min make? far till barnen?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Rätten att testamentera regleras i Ärvdabalken (ÄB). Utgångspunkten är att man kan testamentera fritt, men det finns vissa inskränkningar. Ett av dessa är ett sorts förstärkt skydd för en efterlevande make. Enligt en s.k. basbeloppsregel i 3 kap 1 § 2 st. ÄB försäkras maken alltid rätt till ett visst belopp ur kvarlåtenskapen. Basbeloppet motsvarar ett värde, som tillsammans med den egendom som maken erhållit ur dödsboet, eller det som utgör enskild egendom vid tidpunkten för dödsfallet, motsvarar fyra basbelopp. Basbeloppet bestäms varje år av regeringen utifrån en beräkningsgrund i 2 kap. 6-7 §§ i Socialförsäkringsbalken. Prisbasbeloppet för år 2018 fastställdes till 46 500 kronor.

Makens rätt till basbeloppet går före både testamente och arvsordning, men blir alltså först gällande om värdet av den efterlevande makens egendom inte motsvarar fyra prisbasbelopp. Sammantaget betyder detta att du kan testamentera hela din kvarlåtenskap till dina barn och utelämna din make, men om din make så kräver, kommer han att ha rätt till en viss summa, så att han åtminstone erhåller det som motsvarar fyra prisbasbelopp.

Vänligen,

Ellen HägerströmRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”