FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt30/05/2023

Kan jag undvika att åklagaren överklagar genom att överklaga sista dagen?

Hej! Om x blivit dömd i tingsrätt och vill överklaga domen, men man vill undvika att även åklagaren gör det. Då känns det spontant att det är mest klokt att överklaga sista dagen under perioden man har på sig, dvs om åklagaren inte redan gjort det. Stämmer det? Att om man överklagar sista dagen så hinner kanske inte åklagaren få information om det innan det är försent?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 


Jag uppfattar din fråga som att du undrar om det är möjligt för en dömd person att överklaga en dom i tingsrätten sista dagen, och på så sätt undvika att åklagaren överklagar, då denne inte hinner. 


Den reglering som aktualiseras är rättegångsbalken (RB)


Överklagande av tingsrätts dom

I enlighet med RB 49 kap 1 § får en tingsrätts dom överklagas. Enligt RB 51 kap 1 § ska en part som vill överklaga tingsrättens dom i ett brottmål göra detta skriftligen. Skrivelsen skall ges in till tingsrätten. Den skall ha kommit in till rätten inom tre veckor från den dag då domen meddelades. Således föreligger en tid för överklagande på tre veckor. 


Anslutningsöverklagande av tingsrätts dom

RB 51 kap 2 § första meningen föreskriver en möjlighet till så kallat anslutningsöverklagande. Bestämmelsen innebär att om ena parten överklagat tingsrättens dom (enligt RB 51 kap 1 § inom tre veckor), har motparten rätt att överklaga domen inom en vecka från den dag då den i 1 § angivna tiden gick ut (när de tre veckorna gått ut). 


Alltså, gäller att om part X inom 3 veckor, har part Y vecka på sig efter de tre veckorna. Y får alltså fyra veckor på sig att överklaga, under förutsättning att X överklagar inom 3 veckor. Om ingen överklagar inom 3 veckor, kan ingen av parterna överklaga. 


I enlighet med RB 51 kap 2 § andra meningen gäller att, ett anslutningsöverklagande förfaller, om det första överklagandet återkallas eller av annat skäl förfaller (alltså överklagandet som gjorde inom överklagandetiden på 3 veckor). 


En bedömning i ditt fall

Alltså gäller att, om x som blivit dömd i tingsrätten och vill överklaga domen, överklagar domen inom 3 veckor, innebär inte det att åklagaren inte "hinner" överklaga och detta kan inte få åklagaren att undvika att överklaga. Utan åklagaren har 1 vecka till på sig, efter tiden på 3 veckor gått ut, att överklaga. 


Om du har fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att åter kontakta oss på Lawline!


Med vänliga hälsningar

Josefine WendeliusRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”