Kan jag under min tjänstledighet arbeta för ett konkurrerande bolag?

2021-04-14 i Tjänstledighet
FRÅGA
Hej.Jag har en tillsvidaretjänst på 100% som jag i dagsläget är helt tjänstledig från. Arbetet befinner sig på annan ort mot var jag bor och det tar mig 1 timme med bil att åka enkel resa till jobbet. Kan jag under min tjänstledighet arbeta för ett konkurrerande bolag till mig arbetsgivare utan att de händer något med min heltidstjänst och tjänstledighet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som arbetstagare har du en lojalitetsplikt gentemot din arbetsgivare. Denna plikt framgår inte av lag utan den ingår som ett led i ditt anställningsavtal. Lojalitetsplikten innebär att en arbetstagare inte får skada sin arbetsgivare vilket inkluderar att arbetstagaren inte ska bedriva verksamhet som konkurrerar med arbetsgivaren (se exempelvis AD 1994 nr 79 och AD 2009 nr 40).

Om du under din tjänstledighet arbetar för ett konkurrerande bolag skulle det därför kunna anses vara ett brott mot lojalitetsplikten, under förutsättning att din nuvarande arbetsgivare inte går med på det. Konsekvenserna av detta skulle kunna innebära uppsägning eller till och med grund för avsked.

Som svar på din fråga kan du alltså inte under din tjänstledighet arbeta för ett konkurrerande bolag utan att ha fått godkännande från din arbetsgivare, utan att riskera din anställning.

Notera dock att inte all konkurrens utgör ett brott mot lojalitetsplikten, utan Arbetsdomstolen har förtydligat att det ska röra sig om "sådan konkurrens som är ägnad att tillfoga arbetsgivaren en inte obetydlig skada eller som i övrigt sker under sådana omständigheter att den bör uppfattas som illojal". Enligt min uppfattning lämnar denna bedömning dock inte särskilt stort utrymme eftersom redan risken för skada kan få betydelse (AD 2009 nr 40).


Jag hoppas du fått svar på din fråga, annars kan du alltid höra av dig till oss på Lawline igen!

Vänligen,

Madeleine Runesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?