Kan jag tvingas sälja vårat samägda hus?

2021-02-17 i Samägandeavtal
FRÅGA
Hej! Jag och min syster fick mammas landställe i gåva. Nu vill min syster sälja men det vill inte jag. Kan hon tvinga mig att sälja? Hon vägrar sälja sin del till mig Kan hon vägra acceptera mig som köpare om det blir försäljning via mäklare.
SVAR

Hej och tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga!

Då du tillsammans med din syster äger ett hus handlar det om ett samäganderätt, då tillämpas samäganderättslagen (SamägL). Samäganderättslagen är dispositiv vilket innebär att avtal mellan dig och din syster gäller framför lagen. Utgångspunkten i svaret kommer att baseras på att det inte har förekommit sådana avtal.

Delägarna måste vara överens

Huvudregeln enligt 2 § SamägL innebär att beslut som rör egendomen ska tas gemensamt av delägarna. Parterna måste alltså vara överens om beslut rörande fastigheten, så som en försäljning. Undantag gäller för ärenden av akut art som åtgärder vid läcka eller dylikt. Med detta sagt förfogar varje delägare själv över sin andel.

Möjlighet att begära tvångsförsäljning

Det finns en möjlighet som delägare av fastigheten att via domstolen begära att fastigheten säljs på offentlig auktion, se 6 § SamägL. En sådan begäran skall lämnas in hos tingsrätten. Normalt sätt kan den andra delägaren inte förhindra ett sådant förfarande, om inte synnerliga skäl föreligger. Synnerliga skäl tolkas strängt och det skall mycket till för att det skall föreligga. Om tvångsförsäljning skulle bli fallet, kan du och din syster besluta om ett minimipris för fastigheten i syfte att försäljningen inte skall bli oförmånlig får någon av parterna. Vid tvångsförsäljning kommer en god man kommer att utses vars uppgift är att arrangera auktionen och fördela köpeskillingen, se 8 § SamägL. Nackdelen med detta är att aktionskostnader följer, dessa kostnader ska delägarna dela på utifrån sin andel i fastigheten, se 15 § SamägL. Du kan själv som delägare utan hinder delta i aktionen, det finns således inte möjlighet för din syster att stoppa dig i det anseendet.

Sammanfattning

Huvudregeln är att beslut rörande fastigheten skall tas gemensamt, men om du och din syster inte kan komma överens kan hon ansöka om tvångsförsäljning. Tvångsförsäljning sker via aktion och medför kostnader, det hindrar dock inte dig från att delta i aktionen och ha chans att köpa tillbaks fastigheten.

Känner du dig osäker kring processen kan du alltid boka tid hos någon av våra erfarna jurister för ytterligare hjälp och vägledning här på Lawline. Boka tid kan du göra här.

Jag hoppas att detta gav dig svar på dina frågor

Vänligen

Elmer Mårtensson Wallhult
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Samägandeavtal (607)
2021-09-02 Frågor gällande samäganderätt
2021-08-31 Hur stor andel har jag rätt till vid delat köp av husbil?
2021-08-30 Hur ska jag och min särbo göra för att äga en husvagn tillsammans?
2021-08-26 Tvångsförsäljning och synnerliga skäl enligt samäganderättslagen

Alla besvarade frågor (96580)