Kan jag tvingas sälja min andel i husbåten?

2019-07-06 i Samägandeavtal
FRÅGA
Jag och mina två syskon har tillsammans ärvt en husbåt av vår mor. Nu vill inte mina syskon ha kvar sin del och jag undrar om de kan tvinga att sälja min andel?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om samägande av lös sak, som en husbåt, finns i samäganderättslagen. Lagen syftar att lösa konflikter vid samägande. Observera att andra bestämmelser kan gälla om er mor förordande om något annat i exempelvis ett testamente eller om ni syskon har avtalat om något speciellt i samband med förvärvet av husbåten. Lagens bestämmelser gäller alltså i den mån annat inte har avtalats.

Varje förfogande över det samägda godset förutsätter enighet mellan delägarna (2 § samäganderättslagen). Med "förfoganden" avses försäljning, förpantning, uthyrning m.m. Om du vill behålla husbåten är ett alternativ att du köper ut dina syskon. Annars finns en möjlighet till tvångsförsäljning av husbåten om samägarna (du och dina syskon) inte kan komma överens om en lösning. Enligt 6 § samäganderättslagen kan en delägare ansöka hos tingsrätten om att den samägda egendomen ska utbjudas på offentlig aktion, förutsatt att denna möjlighet inte har avtalats bort mellan delägarna. Såtillvida det inte finns synnerliga skäl för att meddela anstånd, ska försäljning ske. Synnerliga skäl kan t.ex. vara om det är lågkonjunktur eller om det aktualiseras andra mindre fördelaktiga ekonomiska aspekter. På så sätt kan du bli tvungen att sälja din andel.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Amanda Blomberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Samägandeavtal (528)
2020-08-03 kan man tvångsförsälja samägt gods genom mäklare istället för på offentlig auktion trots mot en delägares vilja?
2020-08-03 Samäganderättsavtal för fordon
2020-07-30 Vad gäller om samäganderättslagen har avtalats bort?
2020-07-30 Hur kan en samägare få till en försäljning av hund?

Alla besvarade frågor (82737)