FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt25/05/2017

Kan jag tvingas lämna blodprov om polisen vill det?

Hej jag undrar om vårdpersonal får ta blodprov mot min vilja om polis vill att så skall ske? t ex ett drogtest eller misstänkt rattfylla.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga är ja, under förutsättningen att du är skäligen misstänkt för ett brott som har fängelse i straffskalan.

Att tvingas lämna blodprov är en del av en kroppsbesiktning

Att tvingas lämna blodprov är en tvångsåtgärd som kallas kroppsbesiktning (se 28 kap 12 § rättegångsbalken). Inom begreppet kroppsbesiktning ryms även bl.a. att ta urinprov, salivprov och hårprov. Kroppsbesiktning är en åtgärd som polisen kan vidta under en brottsutredning på en person som är skäligen misstänkt för ett brott på vilket fängelse kan följa. Ändamålet med ett påtvingat blodprov som en del av en kroppsbesiktning är ofta att klarlägga om den misstänkte är påverkad av alkohol eller narkotika.

Det krävs konkreta omständigheter som pekar på att den misstänkte begått brottet

Som nämnts ovan krävs att personen är skäligen misstänkt för brottet för att det ska vara möjligt att ta blodprov mot dennes vilja. Misstankegraden innebär att omständigheterna måste vara sådana att de ger upphov till en faktabaserad misstanke. Det måste alltså finnas någon typ av konkreta omständigheter som talar för att personen har begått brottet. Vad dessa omständigheter kan vara varierar från fall till fall men det räcker inte med att personen beter sig underligt, uppträder nervöst eller undviker kontakt med polisen.

Måste även vara misstanke om brott på vilket fängelse kan följa

Vilket brott som kan ge upphov till en kroppsvisitation är beroende av dess påföljd. För exempelvis rattfylla av normalgraden där den misstänkte kört med minst 0,2 promille alkohol i blodet är påföljden böter eller fängelse i upp till 6 månader. Det innebär att ett påtvingat blodprov inom ramen för en brottsutredning om rattfylla kan bli aktuellt.

Jag hoppas att detta gav dig svar på dina frågor men behöver du mer hjälp kan du boka tid hos en jurist. Du kan boka tid direkt via hemsidan eller ringa oss på 08-533 300 04.

Johanna MatsdotterRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”