Kan jag tvinga fram en försäljning?

2019-02-27 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Hej, jag och min syster har ärvt en bostadsrätt 50/50. Hon har flyttat in i den med sin make och 2 barn. Jag skulle vilja sälja min del men hon säger att hon inte ha råd att köpa den.Har jag rätt att tvinga fram en försäljning eller tvinga henne att betala hyra till mig?Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Har ni som ägare till fastigheten inte avtalat om något annat så är det samäganderättslagens regler som gäller. Om någon av delägarna begär det så ska hela fastigheten bjudas ut till försäljning på offentlig auktion.

Enligt 6 § samäganderättslagen kan en delägare kräva att den samägda egendomen ska säljas på offentlig auktion för gemensam räkning. Ansökan lämnas in till tingsrätten. Övriga delägare kan normalt inte förhindra att en auktion genomförs, det undantaget som kan finnas är om det finns synnerliga skäl.

En delägare kan kräva att fastigheten säljs på en offentlig auktion. I 6 § sägs att ett beslut om att sälja en samägd fastighet kan skjutas på framtiden om en delägare visar att denne har synnerliga skäl till att det inte ska bli en försäljning. De omständigheter som åsyftas är sociala eller andra förhållanden som skulle kunna tala emot en försäljning. Det kan vara skäl som att ett barn som bor i fastigheten behöver gå kvar på en viss skola, eller ett sådant skäl som att det på grund av lågkonjunktur inte går att få ut ett rimligt pris. Praxis på området tyder på att det ska mycket till innan synnerliga skäl anses föreligga. Det är alltså svårt att skjuta upp/ få anstånd till en auktion/försäljning.

Vid auktionen har delägarna möjlighet att vara med och lägga bud. De kostnader som uppstår i samband med auktionen ska betalas av vardera delägare proportionerligt till ägarandelen (15 §). Vid offentlig auktion kan ni även begära att tingsrätten beslutar om ett minimipris, ett pris som fastigheten inte får säljas under - d.v.s. inkommer det inga bud som uppgår till eller överstiger minimipriset kan fastigheten inte säljas (9 §).

Du eller din syster kan ansöka om en god man som beslutar i frågor där ni är oense (3 §). Ansökan görs till tingsrätten som förordnar en god man.

För att din syster ska betal hyra till dig krävs att ni har upplåtit ett avtal om hyra. Din syster är alltså inte skyldig att betala dig någon hyra utan att ni har upprättat ett avtal om det.

Om du skulle ha några fler frågor är du välkommen att höra av dig till Lawline igen.

Vänligen

Greta Apelman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1952)
2020-07-08 Gäller nyttjanderätt vid överlåtelse av sommarstuga?
2020-06-30 En störande granne?
2020-06-29 Allemansrätten och bryggor på privatägd mark
2020-06-29 Förköpsrätt av fastighet

Alla besvarade frågor (81881)