Kan jag testamentera bort fastigheten?

2019-04-22 i Gåva
FRÅGA
Jag och min bror har fått en enskild gåva, en fastighet. Samtycke krävs om vi vill sälja eller ge bort fastigheten till annan än bröstarvinge. Vi skall enligt gåvobrevet, som är registrerat hos lantmäteriet, även ha förköpsrätt om endera parten vill göra sig av med sin del. Kan man i detta läge testamentera bort sin del till annan än bröstarvinge utan samtycke?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Ett överlåtelseförbud som villkor är en inskränkning i gåvomottagarens förfoganderätt. Villkoret innebär att du under din livstid inte får skänka bort eller sälja fastigheten mer än under vissa omständigheter. I ditt fall kan den skänkas eller säljas till bröstarvinge, men inte annan. Ett överlåtelseförbud innebär i regel även ett förbud mot utmätning, men med den inskränkningen att du inte heller kan belåna fastigheten.

Överlåtelseförbud (och förköpsrätt) som villkor är inte giltiga vid försäljning av en fastighet, däremot giltiga vid gåva. Eftersom gåvobrevet med villkoren är registrerat hos Lantmäteriet utgör dee ett lagfartshinder, innebärande att en köpare inte kan hävda god tro om fastigheten skulle säljas i strid med gåvovillkoren (dvs. att vederbörande var ovetande om villkoret fastigheten är belastad med).

Villkoren i gåvobrevet binder dig under hela din livstid och utgångspunkten är att du varken får sälja eller skänka bort gåvan (fastigheten), enligt vad som stadgas i gåvobrevet. Däremot är det en skillnad mellan att sälja/skänka något och att testamentera bort det. Du kan inte skänka bort fastigheten som förskott på arv, däremot kan du testamentera bort fastigheten. Du är bunden av gåvovillkoret under hela din livstid, däremot aktualiseras ditt testamente först den dag du går bort och då är du inte längre bunden av villkoret.

Om du behöver hjälp av någon av våra jurister om det skulle uppstå en tvist, eller om något skulle vara oklart, är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (623)
2020-05-24 Gåva och beskattning
2020-05-24 Kan någon annan låna pengar till min kontantinsats?
2020-05-19 Gåva från förälder
2020-05-09 Varför är det bra att skriva gåvobrev till sina barn?

Alla besvarade frågor (80474)