Kan jag testamentera att arvet ska betalas ut månadsvis istället för en klumpsumma direkt?

2019-04-21 i Testamente
FRÅGA
Hej. Jag undrar om det är möjligt att skriva ett testamente som säger att arvet efter mig ej ska betalas ut som en klumpsumma utan månadsvis tills det blir slut?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga regleras i ärvdabalken[ÄB].

När det gäller upprättande av testamente finns det vissa formkrav som du måste följa för att det ska vara giltigt. Testamentet måste vara skriftligt, skrivas under av testatorn samt två vittnen som dessutom måste vara medvetna om att det är ett testamente de skriver på. Vittnena behöver dock inte veta vad testamentet innehåller [10 kap. 1 § ÄB].

Det är inte vem som helst som får vara vittne. Personen måste vara över 15 år gammal och inte lida av en psykisk störning som påverkar vittnets förmåga att förstå att det är en testamentshandling hen bevittnar. Inte heller får testatorns make, sambo, föräldrar, barn, syskon, styvföräldrar, styvbarn, god man, förvaltare, förmyndare får vara vittne [10 kap. 4 § ÄB]. Vidare krävs det att vittnena närvarar samtidigt för att skriva under testamentet. Det räcker inte att en skriver på och att testamentet sedan skickas till någon annan.

Utöver dessa formkrav finns det inga direkta regler om vad som ska stå i ditt testamente. Det huvudsakliga är att testamentet uttrycker din verkliga vilja. Du kan alltså skriva att arvet ska betalas ut månadsvis så länge formkraven är uppfyllda.

Utöver formkraven finns en sista grej att tänka på…

Som nämnt ovan är ditt testamente giltigt så länge du uppfyller formkraven som anges i 10 kap. 1 § ÄB. Innehållsmässigt får du också själv bestämma vad som ska stå i ditt testamente. När det gäller HUR stor del av din kvarlåtenskap du får testamentera bort finns det dock en viss begränsning och det berör bröstarvingarnas rätt till sin laglott om de påkallar jämkning av testamentet [7 kap. 3 § ÄB]. Dina bröstarvingar är dina barn och med laglott menas halva arvslotten, vilket är den lott som barnen haft rätt till om du inte valt att testamentera bort delar av din kvarlåtenskap. För att du ska förstå bättre kommer jag ge ett exempel här nedan:

Om vi säger att du har två miljoner i din kvarlåtenskap och två bröstarvingar så har de lagstadgad rätt till halva arvslotten vilket är 500 000 kr var[laglotten]. Detta eftersom bröstarvingar ska ärva lika mycket var och om du valt att inte testamentera bort något av kvarlåtenskapen skulle bröstarvingarna haft rätt till hela sin arvslott vilket är hälften av kvarlåtenskapen var, d.v.s en miljon var.

Min slutgiltiga bedömning

Baserat på den information du givit mig och den information jag presenterat för dig bedömer jag att du har rätt att bestämma att arvet ska utbetalas månadsvis, så länge det uppfyller formkraven i 10 kap. 1 § och att dina bröstarvingar får sin laglott om de påkallar jämkning av testamentet.

Hoppas du fick svar på din fråga. Hör gärna av dig om du undrar något mer. Ha en fortsatt trevlig påsk!

Med vänliga hälsningar,

Matilda Hetlesaether
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2374)
2020-02-17 Testamentestolkning
2020-02-17 Avtalkonstruktion för ett framtida utköp.
2020-02-16 Måste man precisera egendom i ett testamente?
2020-02-14 Hur ska man gå tillväga om man vill göra tillägg i testamente?

Alla besvarade frågor (77159)