Kan jag ta över min sambos hyreskontrakt nu när vi ska separera?

Hej, min sambo och jag ska gå skilda vägar, hon flyttar och jag stannar med barnen. Vi har bott tillsamans i samma lägenhet i 15 år men hon står på kontraktet. Som sagt jag har varit skriven och befunnit mig där hela tiden. Har jag rätt att ta över kontraktet?

Mvh


Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar om du kan ta över din sambos hyreskontrakt nu när ni ska separera. Den relevanta lagstiftningen för den här frågan hittar du i Sambolagen (SamboL) och Jordabalken (JB).

Sambor i lagstiftningen

Två personer anses vara sambor enligt lag om de lever tillsammans stadigvarande i ett parförhållande och har gemensamt hushåll (SamboL 1 §). Eftersom ni har barn tillsammans så är utgångspunkten att ni ska anses vara sambor, och därför bedömer jag att Sambolagens regler kan tillämpas i er situation.

När två sambor separerar har vem som helst av dem rätt att begära bodelning inom ett år från separationen (SamboL 8 §). Till skillnad från när en bodelning görs mellan makar ska bara den egendom som utgör samboegendom ingå i bodelningen. Samboegendomen utgörs av den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget, om det förvärvats för gemensam användning (SamboL 3 §). En hyresrätt kan utgöra sambors gemensamma bostad (SamboL 5 §), men förutsättningen är som sagt att hyreskontraktet skaffats i syfte av att du och din sambo skulle leva där tillsammans. Om din sambo skaffade kontraktet innan ni träffades eller planerade att flytta ihop så ska hyresrätten inte tas med i bodelningen.

Om hyresrätten kan anses vara samboegendom

Du kan begära bodelning och sedan hävda att du bör få ta över den från din sambo då du har störts behov av den (SamboL 16 §). Ett argument för att du har störst behov av hyresrätten är att du ska ha den huvudsakliga vårdnaden om barnen. Om bostadens läge även är i närheten av barnens skola eller liknande väger detta argument ännu tyngre. Respektive sambos förmåga att skaffa en ny bostad kan också få betydelse här. Det verkar som att du och din sambo är relativt överens om att du ska bo kvar i lägenheten, vilket givetvis gör det hela lättare.

I fråga om övertagande av hyreskontrakt finns det en tredje part som måste tas hänsyn till: hyresvärden. Om du bedöms ha störst behov av bostaden måste dock din frus hyresvärd godkänna att du tar över kontraktet genom bodelning (JB 12:33).

Om hyresrätten inte är samboegendom

Det finns en möjlighet för dig att överta din sambos hyreskontrakt, även om den inte utgör samboegendom. För detta krävs dock att du bäst behöver bostaden och att ett övertagande kan anses skäligt i förhållande till övriga omständigheter (SamboL 22 §). Denna regel används dock väldigt sällan, då det krävs tungt vägande skäl för övertagande om bostaden inte är samboegendom. Om du ska ha ensam vårdnad om barnen, eller åtminstone ha dem boende hos dig på heltid, talar det till din fördel här. Även denna typ av överlåtelse måste hyresvärden godkänna (JB 12:33). Om hyresvärden misstänker att ni möjligtvis försöker använda lagstiftningen för att tvinga fram en överlåtelse så har hyresvärden möjlighet att vända sig till domstol för att få situationen utredd, och i detta läge måste ni kunna visa att du är den som bäst behöver bostaden och det kan anses vara skäligt. Det är dock sällan det behöver gå så pass långt.

Det finns ytterligare en möjlighet för dig som sambo att överta hyreskontraktet, men detta förutsätter (till skillnad från de två övriga möjligheterna) att din sambo är villig att överlåta kontraktet till dig. Om hennes hyresvärd skulle motsätta sig en överlåtelse som inte bottnar i bodelning eller övertagande enligt SamboL 22 § så kan ni vända er till Hyresnämnden. Nämnden ska godkänna alla ansökningar om övertagande av närstående som varaktigt sammanbott med hyresgästen så länge hyresvärden skäligen kan nöja sig med förändringen (JB 12:34). Ett exempel på när en hyresvärd inte skäligen ska behöva nöja sig är om du saknar förmåga att betala hyran, men det kan även vara andra faktorer som ges betydelse här.

Sammanfattningsvis

Oavsett om er hyresrätt är samboegendom eller inte så finns det möjligheter för dig att överta din sambos hyreskontrakt. Om ni är överens om att du är den som ska bo kvar i lägenheten så blir denna process väldigt enkel. Hennes hyresvärd måste godkänna dig som ny hyresgäst om ni genomför en bodelning, eller att du övertar kontraktet med stöd i SamboL 22 §. Om ingen av dessa regler är användbara i er situation, och hyresvärden motsätter sig en överlåtelse, kan ni vända er till Hyresnämnden för att få ett beslut.

Med detta hoppas jag att du fick svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Natalie AccordRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”