FrågaOFFENTLIG RÄTTSekretess29/12/2021

Kan jag ta del av dokument som rör omhändertagande enligt LVU?

hej

kan man ta del av dokument som rör omhändertagande av ett barn

från socialen om luv har gått igenom

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att besvara om du kan ta del av dokument som rör tvångsomhändertagande enligt LVU används Tryckfrihetsförordningen (TF) och offentlighets- och sekretesslagen (OSL).

Sekretess är vanligt när handlingen gäller LVU

Huvudregeln är att man har rätt att ta del av allmänna handlingar (TF 2 kap 1 §). De flesta handlingar som finns hos myndigheter, som socialtjänsten, som utgångspunkt allmänna. Dock kan sedan den allmänna handlingen antingen vara offentlig eller sekretessbelagd. Detta är för att möjligheten att ta del av handlingar kan begränsas, tex till hänsyn för en enskilds personliga förhållanden (TF 2 kap 2 § 6 punkten).

Av denna anledning är det mycket möjligt att LVU-handlingarna i detta fall är belagda med sekretess. Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men (OSL 26 kap. 1 §). Uppgifter får alltså inte lämnas ut om det inte inte står klart att uppgifterna kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till den omhändertagna på något sätt lider skada av det. Presumtionen är med andra ord sekretess när det gäller tex LVU-utredningar.

Själva beslutet är dock inte sekretessbelagt

Sekretessen gäller dock inte för beskut om vård utan samtycke och beslut om omhändertagande av en enskild (OSL 26 kap 7 §). Beslutet om LVU ska du alltså kunna ta del av. Men jag vill förtydliga att detta endast gäller själva besluten. För uppgifter i det bakomliggande materialet gäller sekretess förmodligen.

Om du inte är nöjd med myndighetens beslut att inte lämna ut en handling så kan du överklaga detta (OSL 6 kap 7 §).


Hoppas du fick svar på din fråga och tack för att du vände dig till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Nadja NordlundRådgivare
Hittade du inte det du sökte?