Kan jag ta bort mina uppgifter från Lexbase och Mrkoll?

FRÅGA
Hej!Jag har sedan ett år tillbaka försvunnit ur polisens belastningsregister. Så när jag gör ett utdrag så är jag clean. Men på lexbase och mrkoll finns jag kvar och det förstör mina möjligheter till arbete. Jag fortsätter att straffas för brotten jag synat för.Är det tillåtet? Vad kan jag göra för att de ska plocka bort mig från sidan, kan jag anmäla det till någon myndighet? Kan de ha kvar mig trots att jag inte längre finns i polisens belastningsregister?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att de/det brott du dömts har gallrats ur ditt belastningsregister. Du kan däremot se på Lexbase och Mrkoll att dina domar finns kvar och du undrar därför om detta är tillåtet och om du kan ta bort dessa uppgifter från hemsidorna.

Är Lexbase och Mrkoll verksamhet laglig?

De aktuella hemsidorna publicerar information som är offentlig och förmedlar handlingar som är allmänna. Domar är allmänna handlingar vilket innebär att vem som helst kan begära att ta del av dessa. Även om uppgifter har gallrats ur ditt belastningsregister är alltså själva domarna fortfarande allmänna och finns att ta del av hos tingsrätten eller hos hemsidor som Mrkoll och Lexbase. Dessa hemsidor har ansökt och beviljats ett så kallat utgivningsbevis.

Vem som helst kan ansöka om ett utgivningsbevis men för att få ett sådant bevis krävs bland annat att en ansvarig utgivare har utsetts och att överföringen av uppgifterna utgår från Sverige, se 1 kap 9 § yttrandefrihetsgrundlagen (här). Att hemsidan har ett utgivningsbevis innebär att den har ett grundlagsskydd som gör att det är tillåtet att publicera offentlig information och förmedla allmänna handlingar. Det är alltså en laglig verksamhet eftersom både Lexbase och Mrkoll har utgivningsbevis.

Kan jag ta bort mina uppgifter från Lexbase och Mrkoll?

I dagsläget kan man inte ta bort sig själv från varken Lexbase eller Mrkoll utan enda möjligheten att bli borttagen är om respektive hemsida själv raderar domen från deras databas. Lexbase har egna gallringstider för när uppgifterna tas bort från deras hemsida. Lexbase egna gallringstider kan du ta del av här.

Sammanfattning

Den verksamhet som Lexbase och Mrkoll bedriver är laglig och deras affärsidéer går ut på att tillhandahålla offentlig information och allmänna handlingar till allmänheten. Uppgifter gallras visserligen ur belastningsregistret men det är viktigt att ha i åtanke att domar alltid finns kvar och kan alltid begäras ut av vem som helst i vilket syfte som helst. Lexbase har egna gallringstider för när domar på personer tas bort. I övrigt rekommenderar jag dig att kontakta Lexbase och Mrkoll och ber om att få bli borttagen från respektive hemsida, men de har ingen skyldighet att inte tillhandahålla allmänna handlingar kopplade till ditt namn.

Vänligen,

Sofia Edvardsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Tryckfrihetsförordningen (TF) (126)
2021-01-15 Är det censur när Twitter och Facebook hindrar publicering av vissa inlägg?
2020-12-27 Var går gränsen för yttrandefriheten?
2020-11-23 Fråga om yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen
2020-10-17 Har systembolaget en skyldighet att lämna ut handlingar?

Alla besvarade frågor (88149)