FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt07/11/2018

Kan jag stämma någon om de kontaktar min arbetsgivare med skadliga uppgifter?

Jag kallade en bekant överviktig i en privat konversation på Facebook. Hon har därefter polisanmält mig gör näthat och kontaktat min arbetsgivare där hon bifogat vår konversation och polisanmälan. Jag bör väl kunna stämma henne för att hon kontaktat min arbetsgivare..eller ?!

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Kommentaren om att din bekant är överviktig:

Jag vet inte hur hela konversationen såg ut och om du skickade kommentaren om att hon är överviktigt med avsikten att såra henne.

Om så är fallet så finns det en möjlighet att det bedöms vara en förolämpning enligt Brottsbalken 5 kap. 3 § som kan ge böter.

Din bekantas näthat mot dig:

Det skiljer sig åt vad som innefattas i näthat. Om din bekanta t.ex. har hotat dig eller anklagat dig för att vara kriminell så är det kränkningar som inte tillåts.

Det kan uppfattas som en förolämpning enligt Brottsbalken 5 kap. 3 § och kan ge böter.

Det är förtal när hon kontaktar din arbetsgivare:

Eftersom hon skickar denna konversation i samband med en polisanmälan, så verkar hon ha för avsikt att utpeka dig som en omoralisk och dålig människa. Det kan även vara så att hon försöker få dig att framstå som kriminell.

Eftersom hon skickar detta till din arbetsgivare för att få din chef att tycka illa om dig, så gör hon sig skyldig till förtal, se Brottsbalken 5 kap. 1 § 1 st.

Dina möjligheter att gå vidare med ärendet:

Förslag 1:

Mitt förslag är att du i första hand polisanmäler henne. Döms hon för förtal så kommer hon straffas med böter.

Förslag 2:

Om du inte vill polisanmäla henne eller om du gör det, men undersökningen läggs ner, så kan du stämma henne.

Börja med att skicka ett kravbrev till henne:

Skicka ett brev där du förklarar:

1. Att du kräver ett visst belopp i skadestånd (du kan även förklara anledningen till skadeståndet)

2. Datum när betalningen senast ska ske

3. Relevanta uppgifter om dig och din bekanta

4. Att om betalning inte sker så kommer du stämma henne

Du har frihet i hur du utformar brevet, eftersom det inte är reglerat i svensk rätt hur ett sådant brev ska utformas. Jag föreslår att du har med det ovanstående och att du använder dig av ett väldigt subjektivt språk.

Om hon inte betalar skadeståndet efter ditt kravbrev kan du stämma henne:

För att stämma någon måste man skicka in en stämningsansökan till tingsrätten. Hur du går tillväga med att fylla i den och vart du ska skicka den kan du se här.

Denna process är inte gratis!

Du kommer behöva betala en ansökningsavgift som är minst 900 kr (2018). Om du förlorar målet kan du få stå för rättegångskostnaderna, se Rättegångsbalken 18 kap. 1 §. Du kommer inte få ett ombud tilldelat och kommer eventuellt vilja anlita ett ombud.

Mina rekommendationer:

Jag hade börjat med en polisanmälan – det är smidigare för dig om det löser sig på det sättet och det kommer dessutom göra att hon inte alls är trovärdig längre.

Angående stämning:

Med informationen i frågan det är svårt att göra en bedömning om hur starkt ditt "case" är. Jag hade tagit kontakt med ett ombud. Det finns möjlighet att göra detta via Lawline. Ombudet har mer erfarenhet och kan ge en tydlig bild av hur dina chanser ser ut vid en domstolsprövning.

Om ombudet tycker att du har goda chanser så hade jag gått vidare med ett kravbrev och sedan en stämningsansökan om kravet inte betalas.

Anledningen till varför jag hade kontaktat ett ombud är för att det kan handla om ganska mycket pengar om du skulle förlora målet.

Angående situationen med din arbetsgivare:

Om du är medlem i facket så hade jag kontaktat dem och frågat om råd för hur du ska hantera situationen som uppstått på din arbetsplats.

Det kan även vara bra att försöka boka in ett samtal med min chef och förklara situationen. Men jag förstår att detta beror på hur din relation ser ut med din chef.


Jag hoppas att detta hjälpte dig och jag önskar dig lycka till!

Med vänliga hälsningar,

Lawline Rådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo