Kan jag stämma kommunen?

Hej!

Jag har en fråga om en händelse för 30 år sedan min dotter togs ifrån mig i slutet av 80 talet av hennes mamma och mormor för att dom tyckte att hon skulle få det bättre men nu har det visats sig att det inte vart så bra det har nu inneburit att min dotter har fått psykiska problem.

Kan jag som pappa stämma kommunen ifråga eftersom som mycket i deras beslut är fel och att dom har fått helt fel uppfattning om mig, detta på grund av att dom bara gått på mammans uppgifter och inte kontakta mig överhuvudtaget.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att överklaga själva kommunbeslutet kan du tyvärr inte göra, då överklagandetiden för ett kommunalt beslut är tre veckor enligt 13 kap. 5 § kommunallagen. Eftersom detta skedde för 30 år sedan är det inte möjligt att överklaga kommunens beslut till förvaltningsrätten.

Utifrån din beskrivning av situationen verkar det som att kommunen har brustit i sina skyldigheter när det gäller handläggning av ärenden, bl.a utredningsansvaret i 23 § förvaltningslagen. Detta då du nämner att kommunen har fått fel uppfattning av dig genom att de bara har utgått från mammans uppgifter och inte dina. Utredningsansvaret föreskriver att "en myndighet ska se till att ett ärende blir utrett i den omfattning som dess beskaffenhet kräver". Om kommunen inte har utrett alla uppgifter som kommit in och bara gjort det med vissa uppgifter, har de inte utrett ärendet som dess beskaffenhet kräver.

Något som är vanligt att göra vid sådana här ärenden med kommunen är att göra en JO-anmälan. JO (justitieombudsmannen) utövas tillsyn över tillämpningen i offentlig verksamhet av lagar och andra föreskrifter (13 kap. 6 § regeringsformen). Det framgår dock på JO:s hemsida att JO utreder normalt inte klagomål som gäller förhållanden som ligger mer än två år tillbaka i tiden.

Det borde dock inte vara några problem för dig att stämma kommunen hos tingsrätten genom ett tvistemål. I så fall är det bara att fylla i en stämningsansökan och sedan tar tingsrätten upp det som ett tvistemål mellan dig och kommunen. Detta kan du göra här.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga, och hör gärna av dig till oss igen om du har fler funderingar!

Med vänlig hälsning,

Rojan ArikanRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Myndigheter? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000