Kan jag stämma igen?

2021-02-09 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hej,jag har stämt en kund för avtalsbrott. Vi har en muntlig förberedelse i tingsrätten och de vill inte förlika. Jag fick frågan om jag ville fortsätta driva ärendet i rätten och då riskera att betala rättegångskostnaden om jag förlorade.Jag tror/anser till 99% att jag har rätt avseende avtalsbrottet men kan inte riskera kostnaden. Så jag sa "nej".Frågan: kan jag på något sätt ta upp ärendet igen och hävda avtalsbrott?Tack och hälsningar//Uffe Holm
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du vill veta om du kan ta upp samma mål igen i domstolen trots att du redan tackat nej till det.

Rättskraft (Res judicata)

Med rättskraft avses en tidigare doms betydelse i senare rättegångar och regleras i 17 kap 11 § rättegångsbalken (RB) för tvistemål. Rättskraft i tvistemål kan vara antingen positiv eller negativ. Positiv rättskraft syftar på vilken betydelse tidigare faställelsetalan har i en senare väckt fullgörelsetalan. Negativ rättskraft tar däremot sikte på hur ett avgörande kan hindra att ett mål tas upp igen, det tidigare målet blir således ett rättegångshinder i en senare rättegång.

Huvudregeln är att samma sak inte skall kunna prövas igen, principen kallas ne bis in idem och finns i 17 kap 11 § 3 st. Om någon väcker en talan rörande en sak som redan avgjorts utgör detta ett rättegångshinder och ska avvisas av rätten på grund av att det föreligger res judicata (17 kap 11 § 3 st RB). Endast en fastställelsetalan kan utöva negativ rättskraft på en senare fastställelsetalan och på liknande sätt kan endast en fullgörelsetalan utöva negativ rättskraft på en senare väckt fullgörelsetalan.

Med samma sak avses samma rättsföljd där en bedömning görs om den nya rättegången avser (1) samma parter, där själva partställningen inte spelar någon roll och det skall avse samma förpliktelse eller rättighet samt avse samma tidsperiod.

Tänk dock på att litispendens i 13 kap 6 § RB kan komma att aktualiseras om det väcks en ny talan om samma sak innan en dom vunnit laga kraft.

Ditt fall

Det är oklart om du fått ett slutligt beslut av domstolen. Blev saken oavgjord eller fick du en dom på ärendet? Har detta skett (dvs har du fått en dom) och det har vunnit laga kraft (detta sker tre veckor efter att domen kommit), kan du inte väcka en ny talan om exakt samma sak igen, dvs avtalsbrott mot samma part igen. Detta på grund av att domen vunnit rättskraft.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Marlene Zouzouho
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1200)
2021-10-25 Vad kostar juridisk rådgivning hos Lawline?
2021-10-23 Åtalsunderlåtelse
2021-10-05 Är man icke skyldig eller oskyldig om man inte döms för brott av domstolen?
2021-09-30 Kan en jurist vara användbar när man avser att överklaga?

Alla besvarade frågor (96583)