FrågaKÖPRÄTTKöplagen28/07/2020

Kan jag som säljare villkora försäljning?

Kan jag som säljare villkora försäljning?

Lawline svarar

Hej!

Vad roligt att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Om det är fråga om försäljning av lös egendom gäller Köplagen. Lagen är inte tvingande utan det är helt fritt för köpare och säljare att komma överens om villkoren, (3 § Köplagen). Du kan alltså villkora försäljningen så länge villkoren inte är oskäliga.

Om det är fråga om försäljning av en fastighet gäller iställer Jordabalken. Där finns en begränsning för hur långt säljaren kan villkora försäljningen. Enligt 4 kap. 4 § jordabalken får ett köp av fast egendom inte göras beroende av villkor under mer än två år från dagen då köpehandlingen upprättades. Om ett villkor ändå skrivs på längre tid än två år är köpet ogiltigt. Om ett villkor är angivet i köpehandlingen och ingen tidsgräns har satts ska den anses vara två år. Allt detta framgår av 4 kap. 4 § första stycket jordabalken.

Det finns två undantag till detta förbud vilka framgår av 4 kap. 4 § andra stycket jordabalken. Om villkoret är att köpeskillingen måste betalas finns det ingen tidsgräns man måste förhålla sig till. Detsamma gäller ett villkor som innebär att köpet görs beroende av att avsedd fastighetsbildning sker.

Hoppas detta gav svar på din fråga! Om inte får du gärna återkomma med vilket villkor du vill använda och vad det är som ska säljas så kan vi ge dig ett mer utförligt svar.


Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo