Kan jag som säljare villkora försäljning?

2020-07-28 i Köplagen
FRÅGA
Kan jag som säljare villkora försäljning?
SVAR

Hej!

Vad roligt att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Om det är fråga om försäljning av lös egendom gäller Köplagen. Lagen är inte tvingande utan det är helt fritt för köpare och säljare att komma överens om villkoren, (3 § Köplagen). Du kan alltså villkora försäljningen så länge villkoren inte är oskäliga.

Om det är fråga om försäljning av en fastighet gäller iställer Jordabalken. Där finns en begränsning för hur långt säljaren kan villkora försäljningen. Enligt 4 kap. 4 § jordabalken får ett köp av fast egendom inte göras beroende av villkor under mer än två år från dagen då köpehandlingen upprättades. Om ett villkor ändå skrivs på längre tid än två år är köpet ogiltigt. Om ett villkor är angivet i köpehandlingen och ingen tidsgräns har satts ska den anses vara två år. Allt detta framgår av 4 kap. 4 § första stycket jordabalken.

Det finns två undantag till detta förbud vilka framgår av 4 kap. 4 § andra stycket jordabalken. Om villkoret är att köpeskillingen måste betalas finns det ingen tidsgräns man måste förhålla sig till. Detsamma gäller ett villkor som innebär att köpet görs beroende av att avsedd fastighetsbildning sker.

Hoppas detta gav svar på din fråga! Om inte får du gärna återkomma med vilket villkor du vill använda och vad det är som ska säljas så kan vi ge dig ett mer utförligt svar.


Med vänlig hälsning,

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1314)
2021-03-02 När är en vara avlämnad till en köpare?
2021-03-01 När är en vara ansedd som avlämnad?
2021-02-20 Vems ansvar är fel som visar sig efter köpet?
2021-02-15 Vad avses med direkt förlust enligt köplagen?

Alla besvarade frågor (89960)