Kan jag som privatperson göra en Lex Maria-anmälan eller finns det något annat sätt jag kan göra vården uppmärksam på att de gett mig fel diagnos?

Hej!

Jag har haft ryggsmärtor sedan två år tillbaka och fick diagnosen Fibromylagi. Nu två år senare efter att jag genomgått en magnetkameraundersökning visar det sig vara ett diskbråck. Således har sjukvården gjort en stor miss, som har vållat och vållar mig mycket smärta. Kan jag som privatperson göra en Lex Maria anmälan. Eller finns det något sätt jag kan göra vården uppmärksam på deras stora misstag?

Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Det är verkligen beklagligt att du har orsakats så stora problem på grund av felbedömning i vården. Givetvis finns det sätt att göra vården uppmärksam på felet. Jag ska redogöra för dem i tur och ordning. Jag kommer utgå från bestämmelser som finns i patientsäkerhetslagen, patientskadelagen och skadeståndslagen (SkL).

Första steget är att kontakta vårdgivaren

Du som privatperson kan inte göra en Lex Maria-anmälan. Däremot kan din vårdgivare göra och de är skyldiga att göra det när det förekommit en vårdskada som hade unnat förebyggas eller om det finns säkerhetsbrister i verksamheten (patientsäkerhetslagen 3 kap. 5-7 §).

Det första du kan göra är att kontakta personalen eller chefen på kliniken som gav dig diagnosen fibromyalgi och framföra dina klagomål. Om omständigheterna kräver det ska de göra en Lex Maria-anmälan. De är skyldiga att återkoppla och besvara ditt klagomål.

Ta kontakt med patientsäkerhetsnämnden för hjälp

Patientsäkerhetsnämnden finns på plats i landstinget/regionen som du bor i. Det kan vara svårt att själv formulera och föra fram klagomål till en vårdgivare och då kan nämnden hjälpa dig. Nämnden gör inte några egna bedömningar och tar varken ställning för eller emot dig eller din vårdgivare. De ska istället finnas där för att hjälpa till med kommunikationen mellan dig och din vårdgivare.

Du hittar kontaktuppgifter till de olika patientsäkerhetsnämnderna här.

Anmäl till IVO om du inte får ett tillfredsställande svar från vårdgivaren

Om du inte får något svar eller svaret du får från din vårdgivare inte är tillräckligt utförligt kan du anmäla felet till IVO. IVO kan göra en utredning om brister i vården leder till patientskador.

Du anmäler till IVO här.

Du kan ha rätt till ersättning för skada till följd av feldiagnostisering

Som jag förstår det så har du fått utstå och utstår fortfarande smärta på grund av just den felaktiga diagnosen. Jag antar att du kan ha fått felaktig behandling under de två år då du haft fel diagnos.

Det här något som kan ge dig rätt till ekonomisk ersättning (patientskadelagen 6 §). Den här ersättningen ska täckas av din vårdgivares patientförsäkring (patientskadelagen 12-13 §). Om felet har skett inom offentlig vård är det Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag som gäller. Du kan anmäla skadan till dem här. Gäller det en privat klinik kan du fråga vårdgivaren vilket deras försäkringsbolag är.

Du kan också kräva skadestånd enligt vanliga skadeståndsregler (patientskadelagen 18 §). Då gäller det att din vårdgivare kan behöva betala skadestånd om personalen som har gett dig fel diagnos och/eller fel behandling kan anses ha agerat försumligt (SkL 3 kap. 1 §).

Sammanfattningsvis rekommenderar jag dig

- Att kontakta din vårdgivare och uppmärksamma dem om felet.

- Att kontakta patientsäkerhetsnämnden för att få hjälp i kontakten med din vårdgivare.

- Om du inte känner att vårdgivaren tar ditt klagomål på allvar kan du anmäla till IVO.

- Om du vill söka om ekonomisk ersättning kan du kontakta din vårdgivares försäkringsbolag och anmäla skadan.

- Du har möjligheten att stämma din vårdgivare på skadestånd också, men det kan innebära en tidskrävande och mer kostsam rättegång. Jag rekommenderar dig därför först att anmäla felet och fundera på att söka om ersättning från försäkringsbolaget för att se vart det leder. Vill du begära skadestånd rekommenderar jag dig att först kontakta en jurist för att få en bedömning om du har någon chans att vinna skadeståndstalan först. Då är du välkommen att återkomma till oss och våra jurister.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga och känner att du har tillräckligt information för att gå vidare med detta. Funderar du på något mer är du välkommen att ställa en ny fråga. Det finns också mycket information om fel i vården på IVO:s hemsida.

Vänligen,

Mikaela von BornstedtRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Hälso- och sjukvård? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000