Kan jag som hyresvärd hålla inne depositionen som kvittning eller krav på obetalda uppsägningshyror?

Hej

Jag har hyrt ut ett rum i min villa till en kille. Vi skrev hyresavtal och i det stod det två månaders uppsägningstid. Han betalade en deposition när han flyttade in. I slutet av april informerade han mig om att han skulle gå och titta på en lägenhet jag påminnde honom då om att han har två månaders uppsägningstid så han skulle informera mig så fort han visste mer om lägenheten. 26 maj informerar han mig om att han flyttar 1juni. Han betalade hyra för maj men flyttade innan för att inte behöva betala hyra för juni. Nu har jag valt att inte betala hans deposition för att han inte betalar hyra för juni. Har jag rätt att göra det? Han kräver att han ska ha tillbaka den eller göra en ansökan till kronofogden. Vad har jag för rättigheter och skyldigheter?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

När det gäller uthyrning av hus eller delar av hus (t.ex. rum) för bostadsändamål regleras det huvudsakligen av hyreslagen (12 kap jordabalken). Där finns bl.a. bestämmelser om hur lång uppsägningstiden får vara för bostadslägenheter, vad som gäller om lägenheten skadas, mm. I ditt fall, när det handlar om depositionen, så regleras situationen dock inte av någon lag utan det är istället ert avtal som är avgörande. Du nämner att ni skrev in två månaders uppsägningstid i avtalet. Det betyder att han är den kontraktsbrytande parten här. Han skulle förstås kunna hävda att det också är ett kontraktsbrott att inte betala tillbaka depositionen och då kan det va på endera av två vis:

Ni skrev inte något särskilt i avtalet om villkoren för din rätt att behålla depositionen eller delar av den. Då kan han kräva att få tillbaka den, men om det tas upp till prövning kommer han förstås tvingas betala de två uppsägningshyrorna med. Och gör han det antar jag att det inte är några problem för dig att betala tillbaka depositionen. Om ni däremot skrivit in i avtalet att han, för att få tillbaka sin deposition, måste fullgöra sina förpliktelser enligt avtalet eller liknande, då har han ingen grund överhuvudtaget att begära depositionen tillbaka förrän han betalar hyrorna.

Utifrån det du berättar sitter du alltså säkert och någon Kronofogde kommer det inte bli tal om. Vill din tidigare hyresgäst ta det vidare för prövning så är det snarast till din fördel. Vad du dock kan ta med dig från situationen är dock att det är bra med så tydliga avtal som möjligt vad gäller inte bara uppsägningstid utan även skador, till deposition, om du vill hyra ut rum fler gånger i framtiden.

Hoppas det var svar på din fråga.

Med vänlig hälsning

Isak BergströmRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning