Kan jag som hyresgäst åberopa 1 månads uppsägningstid?

Hej!

Är inneboende i en lägenhet där vi har kommit överens, skriftligt, om 1 månads uppsägningstid. Jag har nu sagt upp lägenheten den 29/9, men min hyresvärd säger att jag ska betala hyra även för november månad. Stämmer det eller behöver jag bara betala för Oktober?

Mvh, Adam

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hyresvillkor regleras i 12 kap Jordabalken och kallas även för Hyreslagen. Hyreslagen är tvingande till hyresgästens fördel, det vill säga att du som hyresgäst alltid kan åberopa dessa bestämmelser även om ni avtalat om något mindre förmånligt för dig.

I detta fall har ni dock skriftligt kommit överens om 1 månads uppsägningstid, vilket är okej då det är du som hyresgäst som åberopar det. Däremot om det vore ombytta roller, och det var hyresgästen som sade upp dig, så hade du kunnat åberopa reglerna i 12 kap 4 § JB om 3 månaders uppsägningstid, då de som sagt är skyddsregler till fördel för dig som hyresgäst. Avtal om kortare uppsägningstider än de angivna i Hyreslagen är alltså enbart giltiga för dig som hyresgäst, men inte tvärtom. Du behöver därför bara betala hyran för oktober månad.

Med vänlig hälsning

Carolina LundhRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning