FrågaARBETSRÄTTArbetsgivarens skyldigheter 14/01/2020

Kan jag som deltidsanställd begära en heltidsanställd när jag har arbetet 100% även som deltidsanställd i 4 år?

Jag har sedan snart 30 år fast anställning i en kommun. De första åren nattjänst inom vården som motsvarade drygt 60% av heltid. På grund av en trafikolycka med kroniska skador fick jag möjlighet att 2001 byta yrke (samma kommun, bara annan förvaltning) till lärare och de flesta åren arbetade jag mellan 80-100%. Hösten 2016 skiftade jag yrke igen till arbetsmarknadscoach (ff samma kommun, ytterligare en ny förvaltning) och den har hela tiden varit en 100%-ig anställning. Just den tjänsten var knuten till ett ESF-projekt och avslutas nu per 31/12-19. Därefter har jag fått en ny tidsbegränsad tjänst 1/1-20 - 31/8-20 på 100% på en liknande befattning inom arbetsmarknadsområdet i väntan på att en ny ESF-ansökan eventuellt beviljas.

För varje nytt tidsbegränsat anställningskontrakt har det stått att min fasta grundanställning är på 24 arbetstimmar/vecka (motsvarar den 60%-iga nattjänsten i vården för snart 20 år sedan). Tydligt är att jag stadigvarande haft 100% arbetstid i mina anställningskontrakt från 2016-10-01 och fortfarande, just nu tills 2020-08-31 vilket blir närmare 4 år i oavbrutet sträck.

Kan då arbetsgivaren fortfarande hävda att det enda de vill garantera är min fasta grundanställning på 60%?

Vad säger lagen om anställningsskydd i det här fallet?

Kan jag kräva att jag har rätt till en 100%-ig grundanställning i fortsättningen?

Lawline svarar

Hejsan!

Som jag förstår det kan man summera din fråga på följande sätt: "kan 4 års visstidsanställning på 60% göra så att det övergår till en tillsvidareanställning och har jag då rätt till heltidsanställning?".

Tillämplig lag är lag om arbetsskydd (LAS).

Från visstid till tillsvidare
Enligt LAS 5a§ kan en allmän visstidsanställning förvandlas till en tillsvidareanställning om en arbetstagare har varit anställd hos samma arbetsgivare i mer än två år under en fem års period. Då du har jobbat under samma arbetsgivare i sammanlagt fyra år under en fem års period så hade du alltså redan rätt till en tillsvidareanställning för två år sedan.

Har du rätt till heltidsarbete?
Att du har rätt till en tillsvidareanställning betyder dock inte att du har rätt till en heltidsanställning (160h/veckan). Det är den visstidsanställning som är aktuell vid övergången som övergår till en tillsvidareanställning. I ett rättsfall (AD 2015 nr 26) konstaterar arbetsdomstolen att kvinnan det gällde hade rätt till de anställningsvillkor som gällde vid omvandlingstidpunkten, t.ex. hennes tjänstgöringsgrad och lön. Det innebär att du har rätt till den tjänstgöringsgraden och lönen som du hade när din visstidsanställning omvandlades till en heltidsanställning. Du får därför undersöka vilket kontrakt du hade två år från och med hösten 2016. Stod det då på kontraktet att du hade en 100% anställning så har du rätt till en 100% anställning, stod det 60% så har du rätt till en 60% tillsvidareanställning.

En arbetstagare som är deltids tillsvidareanställning har dock enligt 25 a § LAS företrädesrätt till högre sysselsättningsgrad om arbetsgivaren skall rekrytera ytterligare arbetskraft. Detta gäller dock endast om arbetstagaren anmält intresse av att gå upp i arbetstid. Det krävs också att arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för de nya arbetsuppgifterna och att arbetsgivarens arbetskraftsbehov tillgodoses på detta sätt. I övrigt finns det ingen rätt för en deltidsanställd att få sin tjänst upphöjd till heltid.

Rekommendationer
Jag råder dig att begära en tillsvidareanställning om du känner att du vill ha detta. Men du har dock ingen rätt att begära att gå upp till 100% (om inte du hade 100% när två års gränsen hade gått). Du bör även anmäla ditt intresse att gå upp i arbetstid omedelbart så du står på tur till en 100% tjänst när de väl behöver detta.

Jag hoppas jag har kunnat hjälpa dig. Tycker du inte att jag har svarat på din fråga på ett fullgott sätt så kan du höra av dig till Binh.Tran@lawline.se.

Med vänliga hälsningar.

Binh TranRådgivare
Hittade du inte det du sökte?