Kan jag som arbetstagare bli betalningsskyldig avseende skador orsakade i tjänsten?

FRÅGA
Jag hade min sista dag på jobbet idag och skulle då lämna in verktyg osv. Igår så fick jag ett mail om vad som skulle var och i slutet i mailet så stod det att jag kommer bli återbetalningsskyldig om något verktyg saknas. Kan dem göra så? Det som har försvunnit/ gått sönder är en mejsel och tre borrspetsar. Dessutom så har jag fått en reva i folieringen på jobbilen, ca 4cm, är detta något dem kan kräva pengar för? Revan uppkom pga en gren som rev upp den när jag körde på en skogsväg.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad gäller angående återbetalningsskyldighet för de verktyg som saknas eller gått sönder?

Utgångspunkten är att din arbetsgivare omfattas av ett så kallat principalansvar (3 kap. 1 § skadeståndslagen (SkL)). Detta innebär att du som arbetstagare inte ska bli ersättningsskyldig för skador som uppkommit i tjänster genom fel eller försummelse. Skulle dock synnerliga skäl föreligga kan arbetstagaren likväl bli ersättningsskyldig. Alltså ska arbetsgivaren svara för skadorna när det gäller skador som orsakats av en arbetstagare. Undantag från principalansvaret finns. En arbetstagare kan bli betalningsskyldig om vissa förutsättningar är uppfyllda (4 kap. 1 § SkL). En förutsättning är att arbetstagaren agerat fel eller försumligt (oaktsamt) i tjänsten. Det ska därmed inte endast röra sig om en olyckshändelse från arbetstagarens sida. Gällande att en mejsel och tre borrspetsar har försvunnit och/eller gått sönder i ditt fall anses troligtvis inte som att du har agerat fel eller försumligt i tjänsten vilket innebär att du inte blir skyldig att betala. Ytterligare en förutsättning är att synnerliga skäl måste föreligga för att betalningsskyldighet ska aktualiseras. Synnerliga skäl föreligger i situationer när är rimligt att låta arbetstagaren ansvara för skadorna, till exempel om arbetstagaren medvetet saboterat vilket utifrån din fråga du inte har gjort. Det bör här betonas att synnerliga skäl är ett högt ställt krav och huvudregeln är att en arbetstagare som vållar en skada genom fel eller försummelse i tjänsten inte är ersättningsskyldig. Vad som ska utgöra synnerliga skäl är dock inte helt enkelt att besvara utan får avgöras i det enskilda fallet. Regeln innebär däremot ett betydande skydd för arbetstagaren mot skadeståndsansvar för skadevållande som sker i tjänsten.

Vad gäller angående skadan på bilen?

Här gäller samma resonemang som ovan. Skadan på bilen är en sakskada och omfattas av arbetsgivarens principalansvar avseende skador som arbetstagare vållar i tjänsten. Som arbetstagare blir du inte betalningsskyldig förutsatt att du inte agerat fel eller försumligt i tjänsten samt att det inte föreligger synnerliga skäl. Utifrån din fråga finns det inget som indikerar att du genom fel eller försumlighet har vållat skadan på tjänstebilen eller att det annars föreligger synnerliga skäl. Dessutom är det din arbetsgivare som ska kunna bevisa detta.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga och har du ytterligare frågor är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Med vänliga hälsningar,

Izabella Bugsby de la Varga
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare (129)
2022-01-16 När kan man råka ut för ett färdolycksfall?
2021-11-12 Kan jag som arbetstagare bli betalningsskyldig avseende skador orsakade i tjänsten?
2021-09-10 Principalansvaret
2021-08-17 Skadestånd som sommarjobbare

Alla besvarade frågor (98654)