FrågaFORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTTSkuldsanering01/03/2019

Kan jag söka skuldsanering?

Hej, är med i ett bedrägerifall tillsammans med väldigt många andra.

Vi blev inlurade av nära kompisar att ta lån och investera i en killes företag.

Lång historia kort. Denna killen greps av Interpol utomlands och har suttit häktad i mer än 12 månader. Väldigt stor utredning på 10 000 sidor i dagsläget. Mycket pengar inblandat.

Samtliga inblandade sitter nu med väldigt mycket skulder. Otroligt dumt och naivt gjort av samtliga men många godtrogna som litat för mycket på nära vänner.

Då detta är ett pågående brottsfall så undrar jag om det samtidigt går att söka skuldsanering?

Har försökt få tag i skuld och konsumentrådgivare men då kommunen enbart har ett par stycken så känns det omöjligt att nå dem.

Tacksam för svar!

Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Reglerna om skuldsanering finns i skuldsaneringslagen. Skuldsanering innebär i korthet att en skuldsatt person som har en stor skuldbörda kan ansöka om att genomgå en process där vederbörande under fem år lever på existensminimum. Under skuldsaneringen avbetalar den skuldsatte ett visst belopp enligt betalningsplan som kronofogdemyndigheten fastställt för ärendet.

I skuldsaneringen ingår alla fordringar mot den skuldsatte, med vissa undantag (30 § Skuldsaneringslagen). Det som är undantaget är fordringar på familjerättsliga underhåll, fordringar för vilka fordringsägaren har panträtt eller annan säkerhet, fordringar för vilka fordringsägaren har fått ett utmätningsbeslut innan gäldenären har fått ett beslut om inledande av skuldsanering, fordringar som inte är förfallna och som är beroende av att fordringsägaren utför sin avtalsprestation, samt fordringar som är tvistiga(dvs gäldenären har någon sorts invändning mot fordringsägarens betalningskrav) (31 § Skuldsaneringslagen).

När skuldsaneringen är slutförd är personen befriad från de skulder som ingick i skuldsaneringen, och det går då inte att kräva vederbörande på mer betalt (47 § Skuldsaneringslagen).

För att beviljas skuldsanering krävs det att gäldenären är kvalificerat insolvent, innebärande att vederbörande inte kan betala skulden under överskådlig tid (7 § Skuldsaneringslagen). Om en skuldsatt uppfyller villkoren för skuldsanering avgörs i det enskilda fallet, dock krävs det i regel att man inte kan betala av skulden under en tidsrymd av 15-20 år.

Om du är skuldsatt och är kvalificerat insolvent finns det inget hinder mot att söka skuldsanering. Betänk dock att om det kan tillkomma nya skulder på grund av en kommande rättegång, är min rekommendation att du väntar med att söka. En skuldsanering gäller bara för de skulder du har nu, tillkommer det nya skulder efter att skuldsanering beviljats ingår inte de. Om du skulle få ytterligare stora skulder i och med rättegången går det förvisso att ansöka om en skuldsanering igen, dock får sådan beviljas endast om det finns särskilda skäl.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Dennis LavessonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?