Kan jag söka hjälpfonder om jag har försörjningsstöd?

2020-07-28 i Myndigheter
FRÅGA
Hej kan jag söka hjälpfonder om jag har försörjningsstöd Mvh,
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Försörjningsstöd även kallat för socialbidrag regleras i 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen. I bestämmelsen regleras att den som inte kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd för sin försörjning. Försörjningsstöd ska fungera som ett sista alternativ när alla andra alternativ är uttömda. Exempelvis kan den enskilda inte beviljas försörjningsstöd om man är berättigad till andra typer av bidrag, såsom bostadsbidrag, föräldrapenning eller underhållsstöd.

Vad gäller hjälpfonder är det en "det beror på" fråga. I regel har den enskilda inte rätt till ekonomiskt bistånd om man har pengar på banken eller andra tillgångar. Med detta sagt kan socialnämnden neka sökanden försörjningsstöd eller kräva återbetalning om man haft tillgångar som gjort att man kan försörja sig själv på egen hand. Beroende på hur stort stöd man får via hjälpfonderna kan svaret på din fråga därför varierna.

Jag rekommenderar dig därför att ta kontakt med din socialsekreterare och diskutera möjligheterna för dig att erhålla ekonomiskt stöd genom hjälpfonder, samt om det påverkar din rätt till försörjningsstöd.

Har du fler funderingar är du välkommen att åter kontakta oss på Lawline.

Vänligen,

Lina Salem
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (344)
2020-07-31 Rätt att begära att en myndighet avgör ett ärende?
2020-07-31 Vad krävs för att som anhörig till EU-medborgare bli folkbokförd i Sverige?
2020-07-30 Vilka lagar styr kommuners verksamhet?
2020-07-30 Är jag skyldig att betala tillbaka till CSN?

Alla besvarade frågor (82613)