Kan jag sluta på dagen om jag inte fått min lön utbetald?

Hej!

Företaget jag jobbar för har inte betalat min förra månadslön fram till idag, har jag rätt att säga upp mig med omedelbar verkan, fast i kontraktet står en månad uppsägningstid?

Lawline svarar

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med dina fråga!

Den lag som är tillämplig mellan dig och arbetsgivaren är lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS). Både du och arbetsgivaren är skyldiga att uppfylla era skyldigheter enligt anställningsavtalet. Arbetsgivarens viktigaste skyldighet enligt anställningsavtalet är att betala ut lön. Du har som arbetstagare rätt att få din lön på den avtalade tiden, om lönen inte betalas ut i tid kan du kräva dröjsmålsränta av arbetsgivaren.

Att inte betala ut lön kan ge dig rätt att sluta med omedelbar verkan

En arbetsgivare som inte betalar ut lön anses ha åsidosatt sina åligganden mot arbetstagaren i väsentlig mån. Arbetstagaren har då rätt att med omedelbar verkan frånträda (dvs. avsluta) anställningen (4 § tredje stycket LAS). Redan ett inte obetydligt dröjsmål med att betala ut lön anses både enligt lagens förarbeten och av praxis innebära att arbetsgivaren åsidosatt sina ålägganden i den mån att arbetstagaren har rätt att avsluta anställningen direkt (prop 1973:129 s. 241 och t.ex. AD 1976 nr 135).

Naturligtvis har det betydelse hur länge lönen har försenats och det finns inte någon exakt tidsgräns uttalad i lagen. En bedömning får snarare göras från fall till fall om dröjsmålet är så allvarligt att du har rätt att avsluta anställningen direkt. Att arbetsgivaren är någon dag försenad ger dig sannolikt inte en rätt att avsluta anställningen, går det t.ex. en vecka borde kravet i större utsträckning vara uppfyllt.

Mitt råd till dig är att om du är fackligt organiserad vänder du dig till ditt fackförbund för hjälp. Fackförbundet kan dels ge dig juridisk hjälp, dels utöva påtryckningar mot arbetsgivaren för att lönen ska utbetalas.

Svaret på din fråga, kortfattat, är att du kan säga upp dig med omedelbar verkan. Om lönen inte bara är försenad med någon enstaka dag behöver du inte arbeta under uppsägningstiden. Du kan i sådana fall gå på dagen.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Vänligen,

Dennis LavessonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”