Kan jag skydda min blivande make från min eventuella konkurs?

2018-12-27 i Konkurs
FRÅGA
Jag ska starta en enskild firma. Därefter ska jag gifta mig. Kan jag skydda min blivande make från eventuell konkurs eller eventuella skulder från min firma i framtiden?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Skulder är personliga

När du gifter dig med din blivande make är vardera makes skulder fortfarande personliga (1 kap. 3 § Äktenskapsbalken, ÄktB). Det innebär att huvudregeln är att din make inte blir betalningsskyldig för skulder du ådrar dig (oavsett om du går i konkurs eller ej).

I ett första skede sker en utmätning

Om du inte kan betala dina skulder kan det i ett första skede ske utmätning av dina tillgångar. Om det sker en utmätning i ert hem för dina skulder kommer utgångspunkten vara att all lös egendom ägs av dig, om det inte görs sannolikt att egendomen samägs av er eller att din make eller någon annan äger egendomen (4 kap. 19 § Utsökningsbalken, UB). Om din make kan bevisa att egendomen är hans får den inte utmätas, om det görs sannolikt att ni är samägare till egendomen kan den utmätas, men efter försäljning kommer hälften att gå till betalning av dina skulder, hälften kommer att gå till din make. Detsamma gäller om ni äger en fastighet tillsammans; äger din make hela fastigheten får den inte utmätas. Äger du den får den utmätas. Äger ni den tillsammans får den utmätas, hälften av försäljningssumman går till betalning av dina skulder, hälften går till din make. För det fall att du försätts i konkurs kommer får du inte råda över någon av din egendom (3 kap. 1 § Konkurslagen). Även i detta fall innebär det att egendom kan säljas (som vid utmätning enligt ovan). Observera att även om ni inte är gifta utan endast sambos är utgångspunkten för ägande detsamma som vid giftermål.

Vad du kan göra

Min rekommendation för att så långt som möjligt "skydda" din make vid en eventuell konkurs är att ni separerar er ekonomi så långt det går. Det innebär t.ex. att ska ni köpa ett boende bör din make köpa fastigheten och betala allt som har med fastigheten att göra. Har ni redan en bostad ni köpt är det tyvärr inte tillräckligt att du skänker din andel i bostaden till din make eller att du säljer den billigt. I en konkurs kan det återvinnas och ska gå åter för att betala skulderna du har.

Ni bör ha separata bankkonton i vilka var och en råder över sina tillgångar. Har ni ett gemensamt konto kommer det att anses som samägt och hälften av tillgångarna kommer att mätas ut för dina skulder. Om du flyttar över pengar till din makes privata konto kan det räknas som gåva vilken kan återvinnas i en konkurs.

När det gäller lös egendom är utgångspunkten att den skuldsatte äger allt som finns i makarnas gemensamma besittning. För att skydda sådan egendom måste din make ha möjlighet att bevisa att egendomen är hans. Så kan ske t.ex. om han köper något i sitt eget namn, med medel som är från hans eget konto. Skulle din make få egendom i form av arv, testamente eller gåva (av annan än dig) kan gåvogivaren eller testatorn skriva att villkoret för gåvan/arvet är att den är din makes enskilda egendom. Då framgår det tydligt att det är hans enskilda egendom och den får inte utmätas för dina skulder.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Dennis Lavesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konkurs (273)
2021-12-21 Kan jag förlora min bil som står parkerad på ett område som tillför en firma som går i konkurs?
2021-12-02 Hur får jag tillbaka mina pengar när företaget har gått i konkurs?
2021-11-21 Förmånsrätt vid konkurs
2021-11-05 Vad händer med mitt lån till ett företag som går i konkurs?

Alla besvarade frågor (98708)