Kan jag skriva om andra personer i en novell utan deras tillåtelse?

FRÅGA
Jag har skrivit en novell som är baserad på verkliga händelser. Min fråga är, bryter jag mot någon lag när jag namnger specifika personer i texten. Det finns inget som skulle kunna försätta någon i problem eller dylikt, men jag har inte bett om tillåtelse att använda deras namn.
SVAR

Hej!

Tack för att du väljer att vända dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som om du skrivit en novell baserat på verkliga händelser och personer och att du därför undrar om du får göra detta utan tillåtelse av personerna.

Tryckfriheten

I Sverige finns en stark konstnärlig frihet som skyddas i tryckfrihetsförordningen (TrF), en av Sveriges fyra grundlagar. Huvudregeln är att det är tillåtet att uttrycka tankar, åsikter och känslor i text som man vill (1 kap. 1 § TrF). Det finns dock vissa begränsningar till vad du får skriva om som följer av lagen. En sådan begränsning är förtal (7 kap. 3 § 1 st. TrF). Lagrummet i TrF korresponderar med brottet förtal i Brottsbalken (BrB).

Vad är förtal?

Brottet förtal är att utpeka en person som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämna uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning (5 kap. 1 § BrB). Det kan vara svårt att avgöra vad som utgör förtal och man behöver oftast göra en enskild bedömning i det enskilda fallet. För att det ska röra sig om förtal ska det vara ett uttalande som är avsett att skada personens anseende hos andra. Jag vill att du uppmärksammas på att jag skriver avsett, det innebär att det behöver inte ha lett till en skada för personen. Det räcker med att det du skrivit är avsett till att leda till en skada.

Sammanfattningsvis har du rätt att skriva din novell med verkliga namn. Du nämner att det du skriver inte hade kunnat försätta dem i problem eller dylikt. Så länge du också tar det jag skrivit ovan i beaktning bör det inte vara några problem!

Jag hoppas du fick svar på din fråga och önskar dig lycka till med din novell! Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig igen här.

Vänliga hälsningar,

Sanaria Saad
Fick du svar på din fråga?