Kan jag skriva in en närstående i mitt hyreskontrakt?

2021-02-26 i Hyresavtal
FRÅGA
Jag har ett barnbarn som bor hos mig och är folkbokförd här. Undrar hur lång tid han måste ha varit folkbokförd här innan jag kan skriva in homom i mitt hyreskontrakt?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår att du vill skriva in ditt barnbarn i ditt hyreskontrakt eftersom det ger honom en självständig rätt till lägenheten.

Reglerna är desamma som om du velat överlåta lägenheten till ditt barnbarn. Det behövs ett samtycke från hyresvärden (12 kap 32 § jordabalken - JB). I undantagsfall kan en överlåtelse vara möjlig utan samtycke, ett sådant fall är om hyresnämnden ger tillstånd. Ett sådant tillstånd kan ges om man vill överlåta sin lägenhet till en närstående som man varaktigt sammanbor med (12 kap 34 § JB). Som närstående räknas barn, syskon och andra nära släktingar, alltså även barnbarn. Det krävs då att man "varaktigt sammanbott" vilket som utgångspunkt är några år. Men även kortare tider har godtagits.

Jag rekommenderar alltså dig att i första hand kontakta hyresvärden och om denna inte kan hjälpa dig vända dig till hyresnämnden.

Jag hoppas du fått svar på din fråga.

Lycka till!

Vänligen,

Maya Hempel
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?