Kan jag skriva in en närstående i mitt hyreskontrakt?

Jag har ett barnbarn som bor hos mig och är folkbokförd här. Undrar hur lång tid han måste ha varit folkbokförd här innan jag kan skriva in homom i mitt hyreskontrakt?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår att du vill skriva in ditt barnbarn i ditt hyreskontrakt eftersom det ger honom en självständig rätt till lägenheten.

Reglerna är desamma som om du velat överlåta lägenheten till ditt barnbarn. Det behövs ett samtycke från hyresvärden (12 kap 32 § jordabalken - JB). I undantagsfall kan en överlåtelse vara möjlig utan samtycke, ett sådant fall är om hyresnämnden ger tillstånd. Ett sådant tillstånd kan ges om man vill överlåta sin lägenhet till en närstående som man varaktigt sammanbor med (12 kap 34 § JB). Som närstående räknas barn, syskon och andra nära släktingar, alltså även barnbarn. Det krävs då att man "varaktigt sammanbott" vilket som utgångspunkt är några år. Men även kortare tider har godtagits.

Jag rekommenderar alltså dig att i första hand kontakta hyresvärden och om denna inte kan hjälpa dig vända dig till hyresnämnden.

Jag hoppas du fått svar på din fråga.

Lycka till!

Vänligen,

Maya HempelRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning