kan jag skriva ett testamente som fråntar min maka sitt giftorättsgods?

2019-03-19 i Make
FRÅGA
kan jag skriva ett testamente som fråntar min maka sitt giftorättsgods?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår dig som att du vill skriva ett testamente genom vilket, om du går bort, din maka blir av med sin egendom som är giftorättsgods. Regler om makars egendom finns i Äktenskapsbalken (ÄktB) samt om arv och testamente i Ärvdabalken (ÄB).

I bodelningen delar ni lika på giftorättsgodset och du kan bara skriva testamente om din halva
Om du går bort ska en bodelning göras för dig och din maka (ÄktB 9 kap. 1 §). I bodelningen ska bara giftorättsgods ingå så i det första steget betyder detta att din och din makas egendom som är giftorättsgods ska läggas ihop (ÄktB 10 kap. 1 §). All egendom ni båda, och var och en, äger som inte är enskild egendom är giftorättsgods (ÄktB 7 kap. 1 §). Egendom kan bara bli enskild om detta skrivits i ett äktenskapsförord mellan er alternativt i ett gåvobrev eller testamente till den av er som äger egendomen (ÄktB 7 kap. 2 §).

I nästa steg ska det sammanlagda giftorättsgodset delas lika mellan er två (ÄktB 11 kap. 1-3 §). Din maka får 50 % av värdet och du får 50 %. Din makas halva blir hennes egna, denna har du inte på något sätt rätt att bestämma över. Din halva är kvarlåtenskapen efter dig, tillsammans med din eventuella enskilda egendom. Kvarlåtenskapen är alltså det dina arvingar ska ärva efter dig. Det är endast denna kvarlåtenskap du kan bestämma över i ett testamente.

Du kan förhindra att din maka ärver din halva genom att skriva ett testamente
Om du har barn har dessa rätt att ärva din kvarlåtenskap/egendom. Om barnen är din och din makas gemensamma kommer hon att ärva din egendom när du går bort (ÄB 3 kap. 1 §). När också din maka gått bort kommer barnen få egendomen efter dig (ÄB 3 kap. 2 §). Även om du inte har några barn ärver din maka enligt lagen på detta sätt innan dina arvingar. För att förhindra att din maka ärver såhär kan du skriva ett testamente. Du skriver i så fall helt enkelt att du inte vill att din maka ska ärva utan att dina arvingar ska ärva direkt vid din bortgång med full äganderätt. I så fall får dina barn eller dina andra arvingar all din egendom direkt när du går bort och din maka behåller endast hennes halva i bodelningen.

Vill du ha hjälp med att skriva ett testamente är du välkommen att kontakta våra jurister på Lawlines juristbyrå för vidare hjälp.

Sammanfattning
Du kan inte direkt skriva ett testamente som fråntar din maka sitt giftorättsgods. Det du kan göra är att förhindra att hon ärver din egendom från dig.
- I en bodelning delas allt giftorättsgods upp lika mellan dig och din maka.
- Du kan inte skriva ett testamente om din makas del av giftorättsgodset. Denna del bestämmer endast hon över.
- Du bestämmer däremot över din del av giftorättsgodset och kan förhindra att din maka ärver efter dig genom ett testamente.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Tova Andersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Make (399)
2020-02-15 Efterlevande makes rätt att bestämma bodelningens omfattning
2020-02-11 Kommer mina sparkonton ärvas av min hustrus arvingar?
2020-02-04 Ärver mitt barn eller min make mig när jag dör om jag har äktenskapsförord?
2020-01-31 Äktenskapsförord och arvsregler för makar

Alla besvarade frågor (77195)