FrågaAVTALSRÄTTGåva10/05/2021

Kan jag skänka halv fastighet till min särbo med villkor att gåvan ska gå åter om vi gör slut?

Hej

Mina föräldrar vill ge mig deras gamla sommarstuga i gåva som enskild egendom. Men jag vill hellre äga stugan tillsammans med min pojkvän (särbo). Vi har fem barn totalt. Inga gemensamma barn. Hur kan vi lösa detta?

Jag vill att jag äger stugan tillsammans med min pojkvän på lika villkor. Om det tar slut mellan oss vill jag avtala att det är jag som ska lösa ut honom och inte tvärtom. Om jag har gett halva huset till honom som gåva kan vi avtala att jag inte behöver lösa ut honom om det skulle ta slut, även om huset har ökat i värde. Jag vill att jag eller han fritt får förfoga över stugan när den andre dör, oavsett om vi är särbo, sambo eller gifta. Jag vill att alla våra barn är arvtagare.

Vad innebär enskild egendom? Kan jag uppnå det jag vill givet enskild egendom?

Vad kan man som gåvotagare av enskild egendom göra och inte göra? Kan jag ge bort/sälja min enskilda egendom?

Finns det några alternativ givet vad mamma och pappa vill? (Dock lite oklart vad de vill. De hänvisar till "kutym".)

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag förstår din fråga vill dina föräldrar skänka sin sommarstuga till dig med villkoret att den ska vara din enskilda egendom. Du vill däremot hellre äga stugan tillsammans med din pojkvän som du är särbo med. Ni har fem barn totalt, däremot inga gemensamma. I din fråga ingår vad som är enskild egendom och om du kan avtala med din pojkvän om att om det tar slut mellan er är det du som ska lösa ut honom och inte tvärtom. Du vill även att han eller du får förfoga över stugan fritt när den andre dör, oavsett om ni är särbo, sambo eller gifta. Du vill att alla era barn ska vara arvtagare.

För att besvara det du undrar över så tydligt som möjligt kommer jag att göra det nedan under separata rubriker.

Om du kan skänka bort halva fastigheten är beroende av dina föräldrar

Om dina föräldrar skänker sommarstugan till dig kan så ske genom villkor. Ett villkor är att stugan ska utgöra enskild egendom. Enskild egendom innebär att om du i framtiden skulle gifta dig kommer stugan inte att utgöra giftorättsgods. Vid en skilsmässa eller den dag du avlider ska det göras en bodelning om du är gift. I bodelningen ingår allt som är giftorättsgods och delas lika mellan makarna, efter avdrag för skulder. Är stugan din enskilda egendom kommer den inte att ingå en eventuell bodelning.

Får du stugan av dina föräldrar och den utgör din enskilda egendom är utgångspunkten att du kan göra "vad du vill med den". Det innebär att du kan skänka bort hela eller delar av den alternativt sälja hela eller delar av den. Det finns som utgångspunkt i teorin en möjlighet för dig att skänka bort fastigheten till din särbo. Däremot finns det en möjlighet för dina föräldrar att skänka stugan till dig med ett överlåtelseförbud som villkor. Finns det ett sådant villkor får du inte sälja eller skänka bort hela eller delar av stugan (det innebär även att du inte får inteckna/pantsätta den, dvs. du kan inte ta lån med den som säkerhet). Dina föräldrar kan därmed hindra dig från möjligheten att skänka bort halva stugan till din särbo.

Kan du skänka bort stugan till din särbo med villkoret att han inte behöver lösa ut dig?

Att skänka bort stugan till din särbo med villkoret att han inte behöver lösa ut dig om förhållandet tar slut innebär i praktiken att du undrar om du kan skänka bort halva stugan med villkoret att han under vissa förutsättningar måste skänka tillbaka andelen. Det är inte ett villkor som är giltigt tyvärr. En gåva innebär just att man ger bort något.

Det som ligger närmst till hands är att du inför en s.k. hembudsklausul. En hembudsklausul skapar en skyldighet för din sambo att han måste erbjuda dig att köpa hans andel innan han erbjuder någon annan att köpa den. Det går däremot inte att göras beroende av att ert förhållande tar slut. Som villkor är det även möjligt att skriva in hur värderingen ska göras (marknadspris, taxeringsvärde eller dylikt). För att undvika att din pojkvän, om det skulle ta slut, har möjlighet att begära tvångsförsäljning på offentlig auktion är det även en god idé att skriva ett samäganderättsavtal som avtalar bort möjligheten.

Sammanfattningsvis är det inte möjligt att uppnå det du önskar. En gåva innebär just att man skänker bort något och du kan inte ha som villkor att din pojkvän måste skänka tillbaka det han fått.

Förfoganderätt när den andre avlider

För att reglera förfogandet över stugan om någon av er avlider kan du skriva ett testamente. Som särbo eller sambo ärver du och din pojkvän inte varandra. Det innebär att om du skulle avlida kommer dina barn att ärva dig om det saknas testamente. Skulle ni gifta er finns det en arvsrätt mellan makar (jfr 3 kap. 1 § ärvdabalken). Barn som inte är gemensamma har däremot oaktat det rätt att få ut sitt arv direkt.

Skriver du ett testamente till fördel för din särbo/sambo/make har dina egna barn oavsett rätt till deras laglott. Laglotten är hälften av vad de skulle ärvt om det inte fanns något testamente. Det innebär att det inte är säkert att ett testamente skapar sådan förfoganderätt som du önskar. Det är i praktiken beroende av vilka andra tillgångar som finns i dödsboet. Givetvis kan barn respektera din önska i testamentet och vänta tills den efterlevande avlider, men det finns ingen skyldighet därom.

Detsamma gäller avseende att du vill att alla fem barnen ska ha rätt att ärva. Dina barn som du inte har med din särbo har som utgångspunkt inte rätt till arv efter dig. Du kan skapa en arvsrätt med ett testamente. Även där bli det däremot beroende av hur stor kvarlåtenskapen bli efter dig. Dina barn har alltid rätt till deras laglott. Om ett testamente inskränker på laglotten (att testamentet gör att de får mindre än halva arvslotten för att du testamenterat även till din särbos barn) kan det innebära att din vilja inte fullt ut nås.

Sammanfattningsvis är det inte säkert att du kan uppnå det du önskar. Vad gäller stugan är möjligheten att skänka halva till din särbo beroende av om dina föräldrar har med ett villkor om överlåtelseförbud eller ej. Om du kan skänka bort halva stugan går det inte att ha ett villkor att andelen ska skänkas tillbaka om det tar slut mellan er.

Förfogande om någon av er avlider, samt arvsrätt till alla fem barn, kan till viss del styras genom testamente. Det bli dock beroende av hur mycket som finns i dödsboet när du avlider. Dina barn har, trots testamente, rätt till sin laglott.

Min rekommendation är att du bokar tid med en jurist som går igenom allt med dig och försöker hitta lösningar som är så nära det du vill uppnå genom testamente, gåvobrev m.m. För ett korrekt upprättande kan behövas gå igenom mer information än vad det finns utrymme för i en expressfråga. En av våra jurister på Lawline juristbyrå hjälper dig gärna vidare! Om så är intressant är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”