FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt12/05/2020

Kan jag själv väcka åtal mot min motpart?

Jag hade blivit stämd inför tingsrätten för ett tvistemål om en styckad tomt som jag sålde. Vid huvudförhandling så ljög eller undanhöll kärande under sanningförsäkran. Han hade även en kamrat som vittna under ed. Jag har polisanmält båda. Jag har starka bevis för min polisanmälan. Om nu åklagaren inte tar upp målet till stämning. Skulle jag då själv kunna stämma motparten? Jag förlorade målet som domaren dömde enbart på kärandes smutskastning. Inga styrkta bevis. Jag överklagade målet i Hovrätten men fick inget prövningstillstånd.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Det brott som din motpart gör sig skyldig till om han ljuger under sanningsförsäkran är osann partsutsaga (15 kap. 2 § BrB). Det brott som vittnet gör sig skyldig till om han ljuger när han vittnar under ed är mened (15 kap. 1 § BrB). Dessa brott faller in under allmänt åtal, och därför är det åklagaren i första hand som ska väcka talan i tingsrätt (20 kap. 2 § RB). Du kan väcka enskilt åtal om du muntligen eller skriftligen hos åklagare eller polisen uttryckt en önskan om att åtal ska väckas (en polisanmälan är inte tillräcklig) och åklagaren ändå inte väcker åtal (20 kap. 8 § 1 stycket RB). Dock gäller att om du väckt enskilt åtal och förlorar målet och din motpart frias är det du som måste ersätta din motparts rättegångskostnader (31 kap. 11 § RB samt 18 kap. 1 § RB). Det kan därför innebära stora kostnader för dig, vilket är något du bör fundera över innan du väcker enskilt åtal.

Om din motpart eller vittnet skulle dömas för osann partsutsaga respektive mened har du möjlighet att ansöka om resning gällande tvistemålet (58 kap. 1 § 2 punkten RB). Du ansöker om resning skriftligen hos hovrätten (58 kap. 4 § RB). Resningansökan ska innehålla:

Den dom som ansökan avserDet förhållande som ansökan grundar sig påSkälen för ansökanDe bevis du vill åberopa och vad du vill styrka med varje bevis, bevisen ska bifogasAnsökan ska vara undertecknad av dig

(58 kap. 5 § RB)

Om din resningsansökan beviljas ska tingsrätten på nytt pröva tvistemålet om den styckade tomten (58 kap. 7 § RB).

Slutsats
Det du bör göra i första hand är att meddela åklagaren eller polisen att du vill att åtal väcks mot din motpart samt vittnet. Väcker åklagaren inte åtal kan du själv väcka enskilt åtal. Beroende på utgången i det målet kan du sedan fundera över att ansöka om resning i tvistemålet.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen!

Vänliga hälsningar,Ida TylhammarRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”