Kan jag sälja egendom i enlighet med en fullmakt trots att utfärdaren av fullmakten är efterlyst?

2019-06-14 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Hej! Har en fråga gällande fullmakt. Om en person ger mig fullmakt att sälja en bostad och vederbörande person är efterlyst, är det ändå ok att jag säljer bostaden? Mvh
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Att personen är efterlyst innebär inte att denne inte kan sälja sin egendom. De sakerna har ingenting med varandra att göra. Med det sagt kan det eventuellt finnas problem om personen i fråga är efterlyst för något brott som denne begått som har anknytning till den egendom som ska säljas. Eftersom jag inte vet något vidare om ärendet så antar jag dock att så inte är fallet.


Men det finns inte någon inskränkning i en persons rätt att fritt förfoga över sin egendom enbart på grund av en efterlysning. Så länge denne är den rättmätige ägaren till bostaden ser jag inga problem med att du säljer den i enlighet med fullmakten.Jag hoppas du är nöjd med svaret på din fråga!

Lucas Cyrén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1253)
2019-12-07 Kan en restaurang vägra ta emot kontanter?
2019-12-04 Hur skriver vi fullmakt till en utländsk bank?
2019-12-01 Behörighet och befogenhet i en fullmaktssituation
2019-11-30 Vilka uppgifter bör inkluderas i en fullmakt?

Alla besvarade frågor (75344)