Kan jag säga upp mitt hyreskontrakt?

2019-05-25 i Hyresavtal
FRÅGA
Om jag har ett hyreskontrakt där det står. Hyrestid: from denna dag och så länge hyresgästerna önskarUppsägning : uppsägning av detta avtal skall ske skriftligen i enlighet med jordabalken bestämmelse. Uppsägningstiden är tre månader. Kan jag säga upp detta?Mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ditt hyreskontrakt kan sägas upp i enighet med jordabalkens bestämmelser. Jag ska därför i mitt svar förklara vad ditt kontrakt innebär utifrån jordabalkens regler.

Det framgår av 12 kap. 5 § jordabalken att om hyresavtalet avser en bostadslägenhet, får hyresgästen alltid säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen.

Det framgår även av 12 kap. 8 § första stycket jordabalken att en uppsägning ska vara skriftlig, om hyresförhållandet har varat längre än tre månader i följd vid den tidpunkt till vilken uppsägningen sker.

Svaret på din fråga är att du kan säga upp ditt kontrakt skriftligt. Uppsägningstiden är då 3 månader precis som det står i kontraktet.

Vänligen,

Maria Simeonidou
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1227)
2019-10-18 Uppsägningstid för inneboende i bostadsrätt
2019-10-18 När gäller lag om uthyrning av egen bostad?
2019-10-17 Uppsägningstid för bostadslägenhet
2019-10-13 Hur lång är uppsägningstiden för en inneboende i en villa

Alla besvarade frågor (73783)