Kan jag säga upp min lokalhyra genom rekommenderat brev?

2020-08-02 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej,Jag har ett lokalhyreskontrakt som jag vill säga upp. Fastighetsägaren gör sig oåtkomlig (nu i 4 månader) och uppsägningen närmar sig datumet.Kan jag/min firma skicka kontraktet som rekommenderat och därmed få det lagfäst?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag tolkar din fråga vill du säga upp den lokal du hyr och vara säker på att uppsägning sker i tid varför du undrar om uppsägningen kan ske genom rekommenderat brev.

En uppsägning av lokal ska vara skriftlig om hyresförhållandet varat längre än tre månader. Skriftlighet är även att föredra ur bevissynpunkt. Det är möjligt att säga upp ett lokalhyreskontrakt genom ett rekommenderat brev. När det är hyresgästen som säger upp kontraktet räknas datumet då uppsägningen lämnats för postbefordran som uppsägningsdatum (12 kap. 8 § första och fjärde stycket jordabalken).

Som svar på din fråga innebär det att du/företaget kan sända uppsägningen rekommenderat. Det datum uppsägningen lämnas in till posten räknas som uppsägningsdatumet, oavsett om/när hyresvärden hämtar ut uppsägningen. Tänk på att spara inlämningskvittot du erhåller från posten.

Om något är oklart är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1387)
2020-08-05 Är muntligt ingångna bostadshyresavtal giltiga? Och vad gäller vid en avhysning?
2020-08-03 Hyresgäst ansvar och grund för uppsägning.
2020-08-02 Är jag bunden av mitt lokalhyreskontrakt trots ägarbytet?
2020-08-02 Kan jag säga upp min lokalhyra genom rekommenderat brev?

Alla besvarade frågor (82773)