Kan jag säga upp mig när jag är sjukskriven?

2021-07-05 i Sjuk
FRÅGA
HejLäste från en av era klienter som frågade om man kan säga upp sig fast man är sjukskriven Min fråga är densamma. Är långtidssjukskriven från mitt nuvarande jobb.Detta är andra gången inom 4 år som jag blir sjukskriven av samma anledning.Har bestämt mig för att jag vill säga upp mig.Mitt jobb får inte göra mig sjuk.Är fortfarande sjukskriven Kan jag säga upp mig fast jag är sjukskriven?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lagen om anställningsskydd och kollektivavtal

Lagen om anställningsskydd (LAS) innehåller regler om arbetstagares rätt till uppsägning. Lagen är till de flesta delar semidispositiv, vilket innebär att den kan avtalas bort genom kollektivavtal förutsatt att kollektivavtalet har slutits eller godkänts av en central arbetstagarorganisation (2 § tredje och fjärde stycket LAS). I din fråga framgår det inte om ett kollektivavtal finns på arbetsplatsen eller inte, och därför kommer jag utgå ifrån LAS uppsägningsregler när jag besvarar frågan. Om din arbetsplats har ett kollektivavtal kan eventuellt andra villkor avseende uppsägning ersätta vissa regler som finns i LAS.

Uppsägning under sjukskriving

Som arbetstagare kan du säga upp dig även när du är sjukskriven. Då räknas uppsägningstiden som vanligt, d.v.s. från den dagen då du meddelar arbetsgivaren att du vill säga upp dig. Det är viktigt att göra detta skriftligt för att undvika missförstånd exempelvis avseende datumet för uppsägningen.

Sjukpenning och uppsägning

Eftersom du är sjukskriven antar jag att du får ut sjukpenning av Försäkringskassan då sjuklön endast betalas ut av arbetsgivaren i 14 dagar (7 § lag om sjuklön). Rätten till sjukpenning regleras i socialförsäkringsbalken (SFB). Sjukpenning är arbetsbaserad och förutsätter att den försäkrade arbetar (27 kap. 2 §). Men rätten till sjukpenning kvarstår även om man säger upp sig förutsatt att det finns ett så kallat SGI-skydd (6 kap. 10 § SFB). Detta skydd gäller under den tid då en arbetstagare har rätt till sjukpenning (26 kap. 17 § SFB). Om du har rätt till sjukpenning på grund av att du inte kan arbeta till följd av sjukdom har du alltså fortfarande berättigad att behålla din sjukpenning efter du har sagt upp dig. Detta SGI-skydd gäller i högst tre månader efter du har sagt upp dig (26 kap. 18 §). Jag rekommenderar att du hör av dig till Försäkringskassan innan du säger upp dig för att säkerhetsställa att du inte kommer förlora din sjukpenning. Som arbetssökande eller arbetslös har du också rätt till sjukpenning i vissa fall, du kan läsa mer om hur du gör ansökan om sjukpenning när du är arbetssökande om du klickar här:

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/sjuk/arbetssokande/sjukpenning

Det är mycket viktigt att du skriver in dig hos arbetsförmedlingen samma dag du blir arbetslös (när uppsägningstiden är slut) så att du inte förlorar din SGI- skyddade sjukpenning, du kan läsa mer om hur du skriver in dig hos arbetsförmedlingen om du klickar här:
https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/arbetslos--- vad-hander-nu/nar-du-blir-arbetslos

Uppsägningstid

Som huvudregel gäller anställningsavtal tillsvidare (kallas också ibland för fast anställning) (4 § LAS) och jag utgår ifrån att det i ditt fall rör sig om en tillsvidareanställning. Vid tillsvidareanställning gäller för arbetstagaren minst en månads uppsägningstid (11 § LAS). Detta är en regel som kan avtalas bort genom kollektivavtal, dock är regeln tvingande på en arbetsplats som saknar kollektivavtal vilket innebär att arbetaren har rätt till minst en månads uppsägningstid i dessa fall (2 § andra stycket LAS).

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan du säga upp dig när du är sjukskriven och då löper en uppsägningstid som vanligt. Du är berättigad att behålla din sjukpenning efter du har sagt upp dig förutsatt att du inte kan arbeta på grund av sjukdom, men samma dag du blir arbetslös är det viktigt att du skriver in dig hos arbetsförmedlingen för att behålla rätten till SGI-skyddad sjukpenning. Det kan vara bra att höra av dig till Försäkringskassan innan du säger upp dig för att säkerhetsställa att du inte kommer förlora din sjukpenning.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har några frågor kring mitt svar får du gärna kontakta mig på elin.andren@lawline.se. Om du behöver ytterligare hjälp i den fortsatta processen kan du också vända dig till Lawlines ordinarie byråverksamhet. Om detta är något du är intresserad av kan du skicka iväg ett mail till mig så kan jag slussa dig vidare till våra skickliga jurister på Lawline.

Med vänliga hälsningar

Elin Andrén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sjuk (223)
2021-10-21 Har min arbetsgivare rätt att begära ett sjukintyg från första sjukdagen pga mycket korttidsfrånvaro under pandemin?
2021-10-21 Karensdag vid timanställning
2021-09-30 Har jag rätt till sjukpenning som arbetssökande?
2021-09-03 Är regelverket kring karensavdraget tvingande?

Alla besvarade frågor (96471)