Kan jag säga upp mig innan provanställningen har börjat?

2021-01-24 i Anställningsformer
FRÅGA
Hej!Jag har skrivit under en anställningsavtal för en tjänst hos en myndighet. Den ska börja om drygt 2 månader. Jag har 6 månads provanställning och därmed 2 veckors uppsägningstid, tror jag.Nu har jag fått ett annat jobberbjudande som är mitt drömjobb och jag vill helst ha detta jobb.Kan jag säga upp mig från första avtalet innan tillträde? Vad har det för konsekvenser, kan de kräva skadestånd el. lik.?Vad gäller som uppsägningstid och måste jag ange varför jag säger upp mig?Tack på förhand!
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga gäller frånträdande innan en anställning har påbörjats. Frågan regleras dels i lagen om anställningsskydd (LAS) och dels i lagen om medbestämmande (MBL).

Eftersom du har tackat ja till jobbet och dessutom skrivit på anställningsavtalet så innebär det att du redan har ett bindande avtal som arbetstagare hos arbetsgivaren.

Som arbetstagare omfattas du av lagen om anställningsskydd, (1 § första stycket LAS). Reglerna är tvingande till arbetstagarens fördel, arbetstagaren och arbetsgivaren kan därför inte avtala om villkor som är sämre för arbetstagaren än lagens. En arbetsgivare som är bunden av kollektivavtal måste dock följa kollektivavtalets regler. I kollektivavtal är det möjligt att avtala om regler som är mindre förmånliga för arbetstagare än lagens.

Den anställningsform du har tackat ja till är en provanställning, vilket också omfattas av reglerna i LAS. När det gäller provanställningar kan dessa avbrytas när som helst, om inte annat har avtalats, (6 § tredje stycket LAS). Detta gäller både för arbetstagaren och arbetsgivaren, och några skäl till avbrytandet behöver inte anges. Frågar arbetsgivaren kan det dock vara bra att ge en förklaring.

För din del innebär detta alltså att så länge du och din arbetsgivare inte avtalat om annat, kan du avbryta din provanställning redan innan du tillträtt den. Detta kan du enligt lagen göra utan att behöva iaktta någon uppsägningstid, eller som i ert avtalade fall iaktta en uppsägningstid på två veckor om uppsägning sker när anställningen påbörjats.

Observera även att myndigheten kan ha ett kollektivavtal som du omfattas av. I kollektivavtalet kan det finnas avvikande regler för provanställning, till exempel för prövotidens längd och tid för avbrytande. Om du som arbetstagare inte följer kollektivavtalet eller gör det på ett felaktigt sätt så kan du bli skyldig att ersätta uppkommen skada som drabbar arbetsgivaren, (54 § MBL). I övrigt ser jag inga hinder för dig att frånträda anställningen.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Alexandra Madsen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsformer (807)
2021-11-30 Vad gäller vid provanställning?
2021-11-22 Måste jag arbeta som timanställd på pass som jag inte tackat ja till?
2021-11-16 Har man företrädesrätt till ny säsongsanställning om man inte sagts upp på grund av arbetsbrist
2021-11-02 Kan en provanställning övergå till ett vikariat?

Alla besvarade frågor (97717)