Kan jag säga upp mig innan provanställningen har börjat?

Hej!

Jag har skrivit under en anställningsavtal för en tjänst hos en myndighet. Den ska börja om drygt 2 månader. Jag har 6 månads provanställning och därmed 2 veckors uppsägningstid, tror jag.

Nu har jag fått ett annat jobberbjudande som är mitt drömjobb och jag vill helst ha detta jobb.

Kan jag säga upp mig från första avtalet innan tillträde? Vad har det för konsekvenser, kan de kräva skadestånd el. lik.?

Vad gäller som uppsägningstid och måste jag ange varför jag säger upp mig?

Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga gäller frånträdande innan en anställning har påbörjats. Frågan regleras dels i lagen om anställningsskydd (LAS) och dels i lagen om medbestämmande (MBL).

Eftersom du har tackat ja till jobbet och dessutom skrivit på anställningsavtalet så innebär det att du redan har ett bindande avtal som arbetstagare hos arbetsgivaren.

Som arbetstagare omfattas du av lagen om anställningsskydd, (1 § första stycket LAS). Reglerna är tvingande till arbetstagarens fördel, arbetstagaren och arbetsgivaren kan därför inte avtala om villkor som är sämre för arbetstagaren än lagens. En arbetsgivare som är bunden av kollektivavtal måste dock följa kollektivavtalets regler. I kollektivavtal är det möjligt att avtala om regler som är mindre förmånliga för arbetstagare än lagens.

Den anställningsform du har tackat ja till är en provanställning, vilket också omfattas av reglerna i LAS. När det gäller provanställningar kan dessa avbrytas när som helst, om inte annat har avtalats, (6 § tredje stycket LAS). Detta gäller både för arbetstagaren och arbetsgivaren, och några skäl till avbrytandet behöver inte anges. Frågar arbetsgivaren kan det dock vara bra att ge en förklaring.

För din del innebär detta alltså att så länge du och din arbetsgivare inte avtalat om annat, kan du avbryta din provanställning redan innan du tillträtt den. Detta kan du enligt lagen göra utan att behöva iaktta någon uppsägningstid, eller som i ert avtalade fall iaktta en uppsägningstid på två veckor om uppsägning sker när anställningen påbörjats.

Observera även att myndigheten kan ha ett kollektivavtal som du omfattas av. I kollektivavtalet kan det finnas avvikande regler för provanställning, till exempel för prövotidens längd och tid för avbrytande. Om du som arbetstagare inte följer kollektivavtalet eller gör det på ett felaktigt sätt så kan du bli skyldig att ersätta uppkommen skada som drabbar arbetsgivaren, (54 § MBL). I övrigt ser jag inga hinder för dig att frånträda anställningen.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Alexandra MadsenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Anställningsformer? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo