Kan jag säga upp ett tidsbestämt hyreskontrakt och vilken uppsägningstid är det som gäller?

Hej, kan jag säga upp ett tidsbestämt (2021-05-01 till 2021-11-30) hyreskontrakt av en lägenhet hos en privat uthyrare i förtid? Uthyraren påstår att det är 3 månaders uppsägningstid, men jag har försökt läsa lagen och tolkar det som att det ska vara 1 månad? Vad gäller? Med vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du undrar om du kan säga upp ett tidsbestämt hyreskontrakt i förtid samt om hyresvärden har rätt i sitt påstående att det är tre månaders uppsägningstid som gäller. Då det rör sig om privatuthyrning finns tillämpliga bestämmelser i lagen om uthyrning av egen bostad (privatuthyrningslagen) och 12 kap. jordabalken (hyreslagen). Privatuthyrningslagen reglerar inte alla situationer varför hyreslagen även är tillämplig vilket framgår av 1 § privatuthyrningslagen.

Du kan säga upp ett tidsbestämt hyreskontrakt

Rätten att säga upp ett hyresavtal gäller både hyresavtal för obestämd och bestämd tid (3 § första stycket privatuthyrningslagen). Du kan alltså säga upp ett tidsbestämt hyreskontrakt så att det upphör att gälla före den avtalade hyrestidens slut.

Hyresvärden kan inte med giltig verkan avtala om en längre uppsägningstid för dig

Du har rätt i att du som hyresgäst har en månads uppsägningstid. En månads uppsägningstid enligt privatuthyrningslagen innebär att du har rätt att flytta en månad från närmaste månadsskifte efter uppsägningen (3 § andra stycket privatuthyrningslagen). Säger du t.ex. upp hyresavtalet 25 augusti så upphör avtalet att gälla 30 september.

Avtalsvillkor som, i jämförelse med bestämmelserna i privatuthyrningslagen, är till nackdel för hyresgästen är utan verkan (2 § privatuthyrningslagen). Detta innebär att din hyresvärd inte med giltig verkan kan avtala om en längre uppsägningstid för dig, än den som följer av lagen. Hyresvärdens påstående är alltså inte riktigt.

Även om du som hyresgäst kan säga upp hyresavtalet muntligt rekommenderar jag att du gör det skriftligt (exempelvis via mejl) så att du har bevis på när uppsägningen har gjorts (12 kap. 8 § första stycket hyreslagen).

Hoppas att svaret har varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Med vänlig hälsning,

Minna WallRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning