Kan jag säga upp en tidsbegränsad anställning i förtid?

2021-04-30 i Övrigt
FRÅGA
Hej. Jag har blivit erbjuden en tjänst som sommarjobbare (semesteravlösare). Jag vill hellre ha en heltidstjänst som sträcker sig längre än sommaren och har därför varit på intervjuer för andra tjänster som lockar mig mer.Min fråga är vad som skulle kunna hända om jag skriver på kontraktet för sommarjobbet, men om jag senare blir erbjuden en annan tjänst hos ett annat företag jag hellre vill jobba med. Kan sommarjobbet (semesteravlösare) tjänsten kräva att fullföljer mitt kontrakt eller skulle jag kunna bryta kontraktet för att påbörja anställning hos ett annat företag som heltidsanställd?Tack!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler som aktualiseras för att besvara din fråga finner vi i anställningsskyddslagen (LAS).

Säga upp anställning i förtid

Det framgår inte i din fråga vilken anställningsform som gäller för sommarjobbet. Det verkar dock inte som att det är en tillsvidareanställning du blivit erbjuden. En tillsvidareanställning är som utgångspunkt den enda anställningsformen som kan sägas upp i förtid av såväl arbetstagaren som arbetsgivaren (4 § andra stycket LAS).

Anställningsavtal med övriga anställningsformer avslutas istället på det slutdatum som bestämts i anställningsavtalet, eller när arbetet exempelvis är utfört. Det innebär att oavsett om du blivit erbjuden en säsongsanställning, visstidsanställning eller ett vikariat så gäller att anställningen upphör vid anställningstidens slut (5 § LAS och 4 § andra stycket LAS). Det innebär alltså att anställningen inte kan sägas upp i förtid som utgångspunkt.

Avtal
Det ska dock noteras att dessa regler är så kallat semidispositiva, vilket innebär att avvikelser från lagens regler kan göras i kollektivavtal. Det framgår inte i din fråga om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen - men om det gör det så kan det eventuellt regleras där att en tidsbegränsad anställning kan sägas upp i förtid.

Det kan också i anställningsavtalet finns reglerat en möjlighet att säga upp tidsbegränsade anställningar. Så kolla också om det framgår något om frågan där. Gör det inte det gäller alltså som sagt att du inte kan säga upp det i förtid.

Du kan också lyfta frågan med arbetsgivaren om möjlighet att frånträda anställningsavtalet i förtid. Det finns dock ingen skyldighet för arbetsgivaren att gå med på förslaget.

Avslutning och råd
Jag råder dig därför att i första hand kolla i anställningsavtalet för att se om det där ges en möjlighet att säga upp avtalet i förtid. Därutöver råder jag dig att kolla upp vad som står i ett eventuellt kollektivavtal om möjligheten att säga upp tidsbegränsade anställningar.

Om du väljer att ta sommarjobbet och det inte i varken anställningsavtalet eller kollektivavtalet ges en möjlighet att säga upp tidsbegränsade anställningar i förtid så är det tyvärr inte möjligt att frånträda avtalet tidigare. Du kommer därmed ha en skyldighet att arbeta under tiden anställningen för sommarjobbet gäller.

Om du dock under sommarjobbet får erbjudande om tillsvidareanställning finns ofta en möjlighet att med nya arbetsgivaren avtala om när anställningen ska påbörjas. Det kan därmed finnas en möjlighet för dig att påbörja tillsvidareanställningen efter att tiden för sommarjobbet löpt ut om den nya arbetsgivaren går med på det.

Hoppas du har fått svar på din fråga.


Med vänliga hälsningar,

Emma Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1954)
2021-10-14 Kan arbetsgivares krav på manuellt körkort vara indirekt diskriminering?
2021-10-07 Får jag kontakta gamla kunder när jag startar eget?
2021-10-03 Kan man som 68+ få en nyanställning med samma villkor som de som är yngre?
2021-10-01 Får arbetsgivaren anordna hemgångskontroller?

Alla besvarade frågor (96356)