Kan jag säga upp en försäkring i förtid?

2021-09-09 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Kan jag avsluta en försäkring i mitt försäkringsbolag. I förtid & hur.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du har en försäkring hos ett försäkringsbolag ("Försäkringsbolaget") och vill säga upp den i förtid. Det framkommer inte av frågan vilken typ av försäkring det rör sig om och varför du vill säga upp den.

Jag utgår från att det är en individuell försäkring, och kommer förklara dina möjligheter utifrån både skadeförsäkringar och personförsäkringar. För att förklara kommer jag även att ge ett par exempel.

Försäkringsavtalslagen ("FAL") innehåller reglerna om individuella skade- och personförsäkringar (1 kap. 1-2 § FAL). Försäkringsbolaget får inte ge dig sämre villkor i försäkringsavtalet än vad lagen säger (1 kap. 6 § FAL).

Om du har en skadeförsäkring

Om du har en skadeförsäkring, exempelvis en hemförsäkring eller om du försäkrat egendom som en bil eller en båt, har du ha rätt att säga upp försäkringen i förtid av ett antal anledningar:

- Försäkringsbolaget har på ett väsentligt sätt inte uppfyllt sina skyldigheter enligt FAL eller försäkringsavtalet. Detta kan ske på ett antal olika sätt. Det kan exempelvis vara att försäkringsbolaget inte har lämnat tillräcklig information till dig om försäkringen innan du ingick avtalet eller under försäkringstiden. Det kan röra sig om all typ av information som är viktig för dig att veta om ditt val av försäkring. Det kan även vara att försäkringsbolaget dröjer med att betala ut försäkringsersättning som du har rätt till (3 kap. 6 § första stycket 1 p. FAL).

- Försäkringsbehovet faller bort. Att försäkringen inte längre behövs helt enkelt. Om du exempelvis har försäkrat en bil som du sedan säljer så faller försäkringsbehovet bort. Det kan även vara om den försäkrade egendomen kommer att falla under någon annans försäkring, exempelvis att du har en hemförsäkring och flyttar hem till någon vars egen hemförsäkring kommer gälla även din egendom (3 kap. 6 § första stycket 2 p. FAL).

- Försäkringsbolaget har ändrat försäkringsvillkoren under försäkringstiden enligt 3 kap. 8 § FAL. Du har rätt till förtida uppsägning om försäkringsbolaget ändrar försäkringsvillkoren på grund av att du som försäkringstagare på ett grovt sätt inte har följt dina skyldigheter gentemot försäkringsbolaget. Det kan exempelvis vara om du som försäkringstagare försökt framkalla ett försäkringsfall för att få ersättning, och försäkringsbolaget ändrar dina försäkringsvillkor på grund av det (3 kap. 6 § första stycket 3 p. FAL).

- Försäkringen har förnyats, du vill inte ha kvar den och du har inte betalat första premien. Om din försäkring har förnyats och du inte vill ha kvar den kan du säga upp den. En förutsättning för detta är att du inte har betalat första premien för den förnyade försäkringsperioden (3 kap. 6 § första stycket 4 p. FAL).

- Det inträffar en ny omständighet som är av väsentlig betydelse för försäkringsförhållandet. Typexemplet här är om ditt försäkringsbolag säljs till ett annat bolag som ska ta över ditt försäkringsbolags skyldigheter gentemot dig som försäkringstagare (3 kap. 6 § första stycket 5 p. FAL).

- Försäkringsbolaget försätts i konkurs eller annars inte kan betala sina skulder. Du har då rätt att säga upp försäkringen omedelbart (3 kap. 9-11 § FAL).

- Annan anledning som framgår av ditt försäkringsavtal. Lagens anledningar till att du får säga upp din försäkring i förtid är minimiregler. Du kan alltså ha rätt att säga upp din försäkring i förtid av fler orsaker än vad lagen stadgar. Titta på ditt försäkringsavtal och se om någon möjlighet finns där.

Min rekommendation till dig om du har en skadeförsäkring är att titta på punkterna ovan och se om någon kan tillämpas på din situation. Då kan du kontakta ditt försäkringsbolag och säga upp ditt avtal med hänvisning till lagen. Annars så titta på ditt försäkringsavtal och se vilka möjligheter att säga upp försäkringen i förtid som anges där.

Om du har en personförsäkring

Om du har en personförsäkring, exempelvis en livförsäkring, sjukförsäkring eller en olycksfallsförsäkring, får du när som helst säga upp försäkringen. Du kan bestämma att försäkringen ska sluta att gälla omedelbart eller vid en viss framtida tidpunkt (11 kap. 5 § FAL).

Min rekommendation till dig om du har en personförsäkring är att kontakta ditt försäkringsbolag och säga upp ditt avtal med hänvisning till lagen. Du kan välja om försäkringen ska sluta att gälla direkt eller vid en viss framtida tidpunkt.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Har du fler frågor eller behöver ytterligare vägledning med din försäkring är du varmt välkommen att höra av dig på nytt.

Med vänliga hälsningar,

Tim Bjärtros
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1431)
2021-10-18 Måste ägaren av bilen försäkra den eller kan någon annan göra det?
2021-10-17 Kan en resebyrå kräva vaccinationspass?
2021-09-30 Begravningsplats
2021-09-30 Kan jag få försäkringsersättning för sveda och värk till följd av en olycka?

Alla besvarade frågor (96515)