Kan jag reklamera en jacka som inte håller värmen som utlovat och är blekt tre månader efter köpet?

2018-10-07 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej! Jag köpte en jacka från företaget X som har ett värde på 8999 kr för ungefär 10 månader sedan. Efter bara 3 månader började jackan blekas och se lite grå ut istället för svart. Jag har behandlat jackan väl och följt skötselrådet till jackan bland annat att man inte bör tvätta jackan då den kan blekas. Har förvarat jackan mörkt och med sitt skydd som kom med jackan vid köp under sommarhalvåret och trots det har den blekts ännu mer under tiden jag inte använt den. Jackan är inte heller lika varm som utlovat. Det står att jackan tål extrem kyla men trots att jag haft den när det varit några få plus grader har jag frusit med jackan. Min fråga är alltså om dessa fel jag upplevt med jackan är tillräckligt för att reklamera den?Vänliga hälsningar
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag

Då din fråga rör ett konsumentköp av en jacka kikar vi närmare på konsumentköplagen (KköpL).

Jackan är felaktig

För att vi ska kunna reklamera jackan krävs först och främst att det föreligger ett köprättsligt fel.

I och med att säljaren utlovat att jackan ska klara av extrem kyla och det senare vid användning inte visat sig vara fallet, så kan jackan inte anses stämma överens med den beskrivning som lämnats (16 § andra stycket tredje punkten KköpL).

Jackan ska därför anses felaktig (16 § tredje stycket första punkten KköpL).

I vilket fall som helst har du inte med fog kunnat förutsätta att en jacka av nämnt slag inte ska klara av att hålla dig varm vid plusgrader. Inte heller har du haft fog att förutsätta att jackan ska blekna redan efter tre månader, särskilt när du följt de råd och anvisningar du fått tillhanda. Därför borde jackan åtminstone anses felaktig på denna punkt (16 § tredje stycket tredje punkten KköpL).

Felet får anses ha förelegat redan vid köpet

Nästa steg i bedömningen är att avgöra vem av dig och säljaren som ska ansvara för felen.

Det faktum att jackan inte klarar av extrem kyla är ett fel som får anses ha funnits redan vid köpetillfället. Jackans förmåga att skydda mot kyla har knappast försämrats av ditt användande i knappt tre månader. Säljaren ska därför ansvara för felet (20 § första stycket KköpL).

Vad gäller det andra felet avseende blekningen är det något mer tveksamt. Du ska kunna kräva en viss hållbarhet (prop. 1989/90:89 s. 109). Enligt min mening bör du kunna kräva att en jacka vid normalt användande inte bleknar redan efter tre månader. Säljaren ska därför svara även för det här felet (20 § första stycket KköpL).

Du behöver inte bevisa att felen funnits vid köpet

I vanliga fall åvilar det dig som kund att bevisa att felen funnits redan vid köpetillfället, men eftersom felen visat sig efter tre månader finns det i lagen en presumtion för att alla fel som visar sig inom sex månader ska anses ha funnits redan vid köpet. Då ankommer det istället på säljaren att bevisa motsatsen (20a § första stycket KköpL).

Du får inte göra felen gällande, om du inte reklamerar i tid

En tredje förutsättning är att du reklamerat felen till säljaren i tid. Av din frågeformulering gör jag bedömningen att du inte än reklamerat felen.

Enligt lagen måste du ha kontaktat säljaren och reklamerat jackan inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt felen. Reklamationer som sker inom två månader efter det att köparen märkt eller borde ha märkt felen anses alltid lämnade i rätt tid (23 § första stycket KköpL).

Då det har gått sju månader sedan du märkte felen kan vi inte använda oss av presumtionsregeln på två månader. Jag har inte heller fått någon information om att du på något sätt skulle ha varit förhindrad att reklamera jackan på grund av sjukdom eller liknande. Dessutom är det ytliga fel som inte varit särskilt svåra att upptäcka.

Jag ställer mig därför tveksam till att vi skulle kunna reklamera jackan nu sju månader senare och få det till att falla in under "skälig tid".

Vi har åtminstone kvar rätten att reklamera, eftersom det inte förflutit tre år, varför vi fortfarande har en chans, om än liten (23 § tredje stycket KköpL).

Sedan får man komma ihåg att lagen är en sak och verkligheten en annan. Visst, företaget kan i det här fallet förmodligen neka dig en reklamation av varan med hänvisning till nyssnämnda paragraf, men det är samtidigt upp till företaget hur de vill göra.

Slutsats

Ja, felen är enligt min mening tillräckliga för att du skulle ha kunnat reklamera jackan, men eftersom du dröjt sju månader med att göra det efter du märkt felen kan företaget neka dig en reklamation. Däremot är det alltid i sista hand upp till företaget hur de vill göra.

Mitt råd

Sju månader är enligt min mening en inte alltför lång tid, även om det förmodligen överstiger kravet på vad som kan anses utgöra "skälig tid".

Jackan är trots allt relativt dyr och felen är vitala för jackans avsedda ändamål. Jag ser det därför inte som helt omöjligt att företaget skulle kunna gå med på en reklamation, även om kompensationen möjligtvis är lägre än om du hade reklamerat den i tid.

Mitt råd är därför att du vänder dig direkt till säljaren, berättar om de upplevda felen och hör vad de kan tänka sig att göra för dig. Jag lämnar dock inga garantier för att de kommer kunna hjälpa dig.

Jag vill slutligen önska dig en fortsatt trevlig helg!

Med vänliga hälsningar

Mattias Törnström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (823)
2019-04-25 Fel på bil vid köp av konsument från näringsidkare. Har jag lagen på min sida och kan jag få dem att fixa felen?
2019-04-21 Vilka rättigheter har man som konsument när en vara inte levereras?
2019-04-19 Möjliga påföljder vid köp av defekt bil av bilfirma
2019-04-19 Hur reklamerar jag fel i vara när företaget upphört med verksamheten?

Alla besvarade frågor (68195)