Kan jag polisanmäla ett misstänkt brott?

2019-10-10 i Förundersökning
FRÅGA
Hej!! Har en fråga. Kan jag som förälder polisanmäla pappan till mitt barn för psykisk misshandel???
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Misshandel

Misshandel är ett brott enligt 3:5 brottsbalken (BrB). Det innebär att den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd kan dömas för misshandel. Det krävs att dessa handlingar har begåtts med uppsåt enligt 2:2 1 st. BrB, om gärningen har begåtts genom oaktsamhet kan man istället bli dömd för vållande till kroppsskada enligt 3:8 BrB.

Polisanmäla

Dessa två brott hör under allmänt åtal enligt 20:3 rättegångsbalken (RB) och en åklagare kan föra talan i målet enligt 20:2 1 st. RB. En förundersökning om brott ska inledas av polis eller åklagare så snart det på grund av angivelse eller annat skäl finns anledning att anta att ett brott som hör under allmänt åtal har begåtts enligt 23:1 1 st. RB. Jag rekommenderar därför att du kontaktar polisen på telefonnummer 11414 eller besöker en polisstation för att ange de misstänkta brotten.

Jag hoppas att detta gav dig hjälp på vägen!

Med vänliga hälsningar,

Erik Olshov
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (481)
2020-11-21 Kroppsvisitation av 14-15 åringar
2020-11-21 Fråga om förundersökning
2020-11-18 Får polisen söka igenom min väska?
2020-11-18 Rättigheter för en tilltalad i en rättsprocess

Alla besvarade frågor (86405)