Kan jag påskynda brottsutredningen?

2017-03-26 i Förundersökning
FRÅGA
Hej Lawline!Jag har blivit misstänkt för ett brott som jag absolut inte har begått, och det har gjorts en husrannsakan, varav polisen har tagit två surfplattor och tre backup hårddiskar för bilder. Det är egentligen inga problem och jag har all respekt för det beslutet. Mitt problem är dock att jag har ett arbete som kräver utdrag ifrån belastning- och misstankeregistret, och enligt polisen så ska det ta ända till efter årsskiftet att undersöka, vilket gör att jag kommer stå som misstänkt när jag ska lämna utdraget till mitt arbete, och det gör att jag kommer förlora arbetet, vilket får katastrofala följder för mig och min familj. Jag vet med hundra procent säkerhet att undersökningen ändå inte kommer visa något, och jag är helt oskyldig till anklagelserna, och det är precis här det blir väldigt fel när oskyldiga ändå blir bestraffad fastän man inte gjort något. Jag har varit i kontakt med polisen, och det är ingen som överhuvudtaget vill göra något, en polis sa att sådana brott får ta tid och slängde på luren. Jag har ärligt talat aldrig någonsin tidigare blivit så dåligt bemött. Jag vill bara att de ska göra analysen så fort som möjligt så att jag kan få tillbaka mitt liv och inte förlora mitt arbete. Det är oerhört psykiskt påfrestande och i min värld så är det här så himla fel som det någonsin kan gå i ett rättssamhälle, min fråga är om det går att snabba på sådana här processer?Tack på förhand!
SVAR

Hej, kul att du valt att vända dig till Lawline för att få svar på din fråga!

Om jag har uppfattat din situation rätt står du just nu som misstänkt i en pågående brottsutredning. I misstankeregistret registreras inte alla personer som är under utredning. För det första måste misstankarna mot dig vara så pass starka att du anses vara ”skäligen misstänkt” för brottet. Är du skäligen misstänkt ska du ha informerats om detta vid ett förhör. Vid detta förhör ska du även informeras om dina rättigheter bl.a. rätt till försvarare, se rättegångsbalken 23 kap. 18 §. För det andra måste brottet du är misstänkt för vara tillräckligt grovt för att du ska registreras. Eftersom en husrannsakan företagits och eftersom polisen sagt att ”sådana brott får ta tid” tolkar jag det som att det är relativt allvarligt brottslighet du är misstänkt för. Finns brottet med i brottsbalken eller kan svårare straff än fängelse utdömas för brottet och är du skäligen misstänkt finns en risk för att du nu finns registrerad i polisens misstankeregister, se 3 § lag om misstankeregister. I belastningsregistret registreras inte uppgifter om misstänkta utan enbart dömda personer, se 3 § lag om belastningsregister.

Precis som du skriver har vissa arbetsgivare rätt att ta del av uppgifter om dig i misstankeregistret, vilket kan leda till att arbetsgivaren beslutar att avskeda dig. Som tidigare påpekat behöver du inte oroa dig så länge du inte är ”skäligen misstänkt” eftersom inga uppgifter då registrerats. Vidare ska uppgifter ur misstankeregistret tas bort när du inte längre är skäligen misstänkt för ett sådant brott jag redogjort för ovan och det inte finns anledning för polisen att ha kvar uppgifter om misstanke i registret, se 13 § lag om misstankeregister.

En åklagare har åtalsplikt och ska väcka åtal när någon är ”skäligen misstänk” för ett brott. För att finna vem som är skäligen misstänkt görs en brottsutredning, en sådan du är med i nu. En brottsutredning ska bedrivas skyndsamt, enskilda ska utsättas för så lite påfrestningar som möjligt och samtidigt måste tillräckliga bevis samlas in för att åklagaren inte ska väcka åtal mot en person på egentligen otillräckliga och svaga grunder. För att personen som åklagaren väckt åtal mot ska kunna fällas i rätten sen måste det stå utom rimlig tvivel att personen begått brottet. En brottsutredning som ger stöd för att det står utom rimlig tvivel kan ta tid att genomföra. Jag måste tyvärr meddela dig att du därmed inte kan göra något för att skynda på processen. Dock har du alltid rätt att ringa till polisen, ställa frågor och få svar på dina frågor. Polisen är en myndighet med serviceskyldighet.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Med vänlig hälsning,

Vega Schortz
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (545)
2021-07-19 Om jag misstänker att polisen felaktigt avlyssnat mig, vilka åtgärder kan jag vidta?
2021-07-12 När får polisen göra en husrannsakan?
2021-07-11 När får polisen beslagta en telefon?
2021-07-10 Vad kan hända efter ett anhållande?

Alla besvarade frågor (94276)