Kan jag överlåta mitt arv till andra i familjen?

2018-10-31 i Arvsavstående
FRÅGA
Vad är bäst att göra avseende arv. Vår far dog nyligen och nu har vi fått besked om att samtliga syskon ärver ca 42 000 vardera efter honom. Men då jag har skulder/Kfm samt privata skulder till några familjemedlemmar och dessutom är arbetslös med låg A-kassa. Kan jag då överlåta min del till de i familjen som jag har lånat av? Om så hur går jag till väga. Bör jag själv ta kontakt med Kfm innan?Har inte någon skuldsanering i dagsläget, men kommer att söka.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arvsrätt hittar du i ärvdabalken.

Du behöver inte ta emot arvet om du inte vill.

Du kan välja att avstå din arvsrätt och detta kan göras till dess arvskifte sker. Det innebär inte att man avsäger sig arvsrätten utan vid ett avstående går arvet vidare ner i arvsklassen. Om dina syskon är dina närmaste arvingar kommer arvet gå vidare till dem. För att avstå ditt arv så berättar du för dödsboet att du vill avstå arvet. Det ska ske genom en avståendehandling till dödsboet som du skrivit under eller så kan det antecknas i bouppteckningen. Du behöver inte kontakta kronofogdemyndighet angående att du planerar att avstå arvet.

Det kan vara bra att veta att om du avstår arvet så ses det som en gåva. Du kan välja vem som ska vara mottagaren av ditt arv men personen eller personerna måste ha arvsrätt efter din far. Om vi antar att du avstår till förmån för dina syskon och du går i konkurs kort efter kan arvet bli föremål för återvinning. Det innebär att dina syskon kommer behöva ge tillbaka arvet till dig och det kommer då ingå i konkursboet.

http://lawline.se/boka eller https://avtal2.lawline.se/ kan du kontakta Lawlines jurister för att få vidare råd samt hjälp med upprättandet av en avståendehandling.

Hoppas att du har fått svar på din fråga.

Vänligen,

Selma-Louise Boberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll